Anders Bergvall, risk advisor på SAS Institute.
Debatt

Klimatförändringen ställer större krav på riskanalys och stresstester inom finanssektorn

Det behövs mer fokus på analyser och nya analysmetoder för hantera och möta klimatförändringarnas effekter på ekonomin på kort och lång sikt, skriver Anders Bergvall, risk advisor på SAS Institute.
 

Uppdaterad 2021-06-18
Publicerad 2021-06-15

Detta är en argumenterande text med avsikt att påverka. Åsikterna som förmedlas här är skribenten/skribenternas egna.

Det är uppenbart att det finns direkta ekonomiska risker som en följd av klimatförändringen. För banker och andra finansaktörer handlar det till exempel om att naturkatastrofer som översvämningar och skogsbränder kan medföra att kunders säkerheter blir mer osäkra, liksom deras kapital. I värsta fall leder de till konkurser som innebär ekonomiska förluster för bankerna. Det gäller både för företagskunder och privatkunder.

Det är svårare att få grepp om de övergångseffekter, eller följdeffekter, som klimatförändringen ger upphov till. En sådan är förändrade beteenden bland konsumenter, till exempel en ökad efterfrågan på hållbart producerade varor. Det är definitionsmässigt bra ur ett hållbarhetsperspektiv, både på kort och lång sikt. Men det kan samtidigt leda till att vissa bankkunder på företagssidan blir förlorare, om de inte kan erbjuda hållbara produkter, med vad det innebär för bankerna i form av ekonomiska risker.
 
Ett faktum som försvårar analyser ytterligare är att de direkta riskerna och övergångsriskerna oftast hänger ihop.  Ett exempel är att skärpt miljölagstiftning kan minska de direkta riskerna på lång sikt, men öka övergångsriskerna på kort sikt. Miljön blir bättre, men vissa företag får sämre lönsamhet på grund av högre miljöskatter.
 
Lägg till det att det inte bara handlar om direkt påverkan för bankernas del, vad gäller olika typer av risker. Regeringar, EU och andra offentliga organisationer förstår läget och agerar därefter, med krav på att finanssektorns aktörer inför nya och mer avancerade riskanalyser och stresstester.
 
I en nyligen publicerad artikel beskriver Europeiska centralbankens vice president Luis de Guindos, ett projekt för att genomföra ett jättelikt stresstest, som omfattar fyra miljoner företag över hela världen och två tusen banker inom EU, vilket är nästan samtliga. Testen ska utröna vad som kan hända 30 år framåt.
 
Räkna inte med att statliga och överstatliga organisationer kommer att utföra allt jobb. Det kommer med all säkerhet att ställas skärpta regulatoriska krav på företag i finanssektorn att göra den här typen av analyser själva, baserade på strikta regelverk. Det finns goda syften med sådana krav, men det krävs ett arbete och investeringar att uppfylla dem.
 
De flesta inblandade, till exempel Luis de Guindos, pekar ut bristen på data som ett stort hinder för att göra den här typen av riskanalyser och stresstester. Men det räcker inte med ökad och bättre tillgång till data. Det behövs nya metoder, modeller, verktyg och ny teknisk infrastruktur för att genomföra de nya analyser som krävs. I slutänden krävs det nya affärsmodeller, nya kunskaper och ny förståelse för olika typer av verksamheter, samt ny kompetens och organisation.
 
Ett bra sätt att få ett grepp om utmaningarna som väntar är att ta en titt på Luis de Guindos beskrivningar av de analyser som Europeiska centralbanken arbetar med. För att enskilda aktörer som banker ska kunna hantera sådana krävs det ett grundmurat fokus på dataanalys. Inte bara som en snabb metod för att öka lönsamheten några procent under ett kvartal, utan som ett permanent inslag i den ordinarie verksamheten.

Anders Bergvall
Risk advisor, SAS Institute
 

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in