Finans Debatt

Gissningar ligger bakom beslutet att lägga ned Bromma flygplats

Taggar i artikeln

Bromma flygplats
"Vi vill se en ordentlig utredning av de samhällsekonomiska konsekvenserna innan beslut fattas." Det skriver Medborglig Samlings Martin Elmberg, Mikael Flink och Fredrik Wilkens.
Publicerad

Inriktningsbeslutet om att lägga ned Bromma flygplats baseras på ett enskilt företags lönsamhetsbedömning utan avseende på konsekvenser för övriga delar av samhället. Vi vill se en ordentlig utredning av de samhällsekonomiska konsekvenserna innan beslut fattas. Det skriver Medborglig Samlings Martin Elmberg, Mikael Flink och Fredrik Wilkens. 

Realtid.se

 

Detta är en argumenterande text med avsikt att påverka. Åsikterna som förmedlas här är skribenten/skribenternas egna.

I onsdags förra veckan meddelade regeringen sin avsikt att lägga ned Bromma flygplats. Regeringen grundar sitt beslut på minskade trafiknivåer under pandemin och en lönsamhetsbedömning från bolaget Swedavia. Swedavia är ett statligt bolag som driver Bromma flygplats åt staten.

En nedläggning av en citynära flygplats i en storstad är en komplex fråga med potentiellt stor påverkan på övriga delar av samhället. Inte nog med det. Att iordningställa marken för bostadsändamål är komplicerat och kostsamt, men outrett. Likaså är det outrett hur kommunikationer till följd av en mycket stor befolkningsökning på en begränsad yta ska lösas, liksom hur det kommer påverka kringboende. Kostnaden för kapacitetsanpassningar på Arlanda och för kommunikationerna till/från Arlanda är inte heller kända.

Annons

I likhet med när regeringen drev igenom förtida avveckling av kärnkraftsreaktorer, så baseras beslutet att lägga ned Bromma flygplats på ett enskilt bolags lönsamhetsbedömning. Någon bedömning av samhällsekonomiska konsekvenser finns inte med i underlaget. 

Nu ska reptricket göras om igen

Frånvaron av samhällsekonomisk konsekvensbedömning var en avgörande faktor för att kunna driva igenom förtida avveckling av Ringhals 1 och 2. Förutom att kärnkraften garanterar Sveriges kraftreserv, så producerade de avvecklade reaktorerna kraft till hälften av kostnaden för alternativen. Sannolikt hade en samlad samhällsekonomisk bedömning visat på en avsevärd kostnad för samhället för att förtidsavveckla reaktorer. En sådan bedömning hade förstås riskerat det ideologiskt motiverade målet att till varje pris avveckla kärnkraft. Därför baserades avvecklingsbeslutet istället på Vattenfalls interna lönsamhetsbedömning. Ett underlag som aldrig varit öppet för granskning av allmänheten eller media.

Annons

Nu ska reptricket göras om igen. Bromma flygplats ska på ideologiska grunder avvecklas till varje pris, i strid med riksdagens uttalade vilja. Avgörande för framgång är snabbhet och hemlighet. Underlaget som har levererats från Swedavia har… hemligstämplats! 

Politiska beslut med potentiellt stora konsekvenser för samhället ska baseras på kunskap och evidens

Regeringen tillsätter nu en utredning som ska utreda detaljer. Snabbt, snabbt ska detaljfrågor utredas så att beslutet kan fattas innan allmänhet och media hinner analysera frågan och granska underlaget. Snabbheten är av avgörande betydelse när väljarna ska föras bakom ljuset.

Annons

Vi menar att politiska beslut med potentiellt stora konsekvenser för samhället ska baseras på kunskap och evidens. Vi anser att en utredning ska tillsättas för att bedöma de samhällsekonomiska konsekvenserna av beslutet. Självklart ska resultatet av en sådan utredning presenteras innan avvecklingen fullbordas, inte efter.

Beslutet att lägga ner Bromma flygplats illustrerar en skiljelinje i svensk politik. Skiljelinjen går mellan tro och vetenskap. Särskilt miljöpartiet driver i regeringen på för ideologiskt motiverade beslut på bristfälliga underlag. Vi menar att politiska beslut ska baseras på fullständiga underlag. Miljöpartiet representerar i så måtto det nya prästerskapet, där beslut grundas på tro och fattas med slutna ögon.

Martin Elmberg
Medborgerlig Samlings talesperson Infrastruktur

Mikael Flink
Ordförande Medborgerlig Samlings Stockholmsdistrikt

Fredrik Wilkens
Ledamot Medborgerlig Samlings Stockholmsdistrikt

 

Annons