Finans Debatt

Företagares skydd alltjämt otillräckligt

Fackförbundet Unionens ordförande Martin Linder vill se regelförändringar som bland annat gör det enklare för egenföretagare att vabba. Foto Thron Ullberg.
Publicerad

Antalet nystartade företag minskar. Ett skäl kan vara brist på trygghet för egenföretagare. Det är dags att trygghetssystemen ger egenföretagare det skydd som de förtjänar, skriver Unionens ordförande Martin Linder.

Intresset för att driva företag är generellt sett stort bland unga idag. Enligt en undersökning gjord av Novus på uppdrag av Unionen säger fyra av tio unga tjänstemän i privat sektor att de troligen skulle vilja jobba som egenföretagare under sitt arbetsliv.

Trots det så minskade antalet nystartade företag förra året. Ett skäl kan vara brist på trygghet för egenföretagare.

Unionen organiserar cirka 10 000 egenföretagare. I en ny rapport har vi granskat hur sjuk-, föräldra- och arbetslöshetsförsäkringen idag är utformade och ser tydligt att regelverken är snåriga och missgynnar egenföretagare.

Annons

Visste du till exempel att du som företagare aktivt måste kryssa för om du vill ha färre än sju karensdagar, eller att reglerna i arbetslöshetsförsäkringen ser olika ut beroende på hur du kombinerar en anställning och företagande?

En viktig grundprincip anser vi bör vara att alla ens inkomster från arbete måste kunna ligga till grund för ersättningar från socialförsäkringarna – oavsett om de kommer från eget företag, anställning eller både och, och oavsett om de är tillfälliga eller återkommande. Så är inte fallet idag.

Regeringen har gjort vissa förändringar för att ge företagare bättre skydd, som att ge egenföretagare ökad trygghet under uppstartsfasen ifall man blir sjuk.

Annons

Men sammantaget så har regeringen gjort för lite. Den ger också sken av att egenföretagare nu har ett gott skydd vid till exempel sjukdom och argumenterar som om skillnaderna i skydd beroende på i vilken form du driver företag är borta. Det stämmer inte.

För att förbättra tryggheten för den växande gruppen egenföretagare anser Unionen att det krävs omfattande förändringar. Vissa större omläggningar kräver tid att genomföra, men vi har också identifiera ett antal politiska förslag som en kommande regering efter höstens val skulle kunna genomföra relativt snabbt.

Några av dessa förslag är:

Annons

· Minska självrisken för egenföretagare i sjukförsäkringen. En karensdag bör vara det förvalda alternativet i sjukförsäkringen för egenföretagare (med enskild firma), istället för dagens sju dagar.

· Öka tryggheten vid arbetslöshet för nyblivna företagare. Egenföretagare ska kunna behålla sin ersättningsgrundande inkomst från tidigare anställning i 36 månader i stället för som idag i 24 månader.

· Gör det enklare att vabba för egenföretagare. I dag kan det vara tidskrävande att ansöka om vård av sjukt barn för egenföretagare. Vi föreslår därför att man inför en förenklad beräkning för dem som endast använder vabb några dagar om året, där vabb-ersättningen beräknas utifrån ett schablonbelopp.

· Egenföretagare med aktiebolag står för sina egna sjuklönekostnader de första 14 dagarna. Regeringen bör snabbutreda om denna höga självrisk är rimlig givet storleken på den sjukpenningavgift som dessa personer betalar.

Samhället och arbetsmarknaden förändras i snabb takt. För att bevara tilliten i samhället och legitimiteten för våra gemensamma trygghetssystem är det helt centralt att kommande regering efter höstens val sätter frågorna om förbättrade trygghetssystem för egenföretagare högt upp på agendan.

Det är dags att trygghetssystemen ger egenföretagare det skydd som de förtjänar.

Martin Linder
ordförande Unionen

Annons