Finans Debatt

Det är inte en naturlag att vi måste betala bland världens högsta skatter

Edward Nordén, Johan Varland och Fredrik Körner från Medborgerlig Samling.Edward Nordén, Johan Varland och Fredrik Körner från Medborgerlig Samling.
Edward Nordén, Johan Varland och Fredrik Körner från Medborgerlig Samling.
Publicerad

Vi måste inte höja skatterna – vi måste sänka dem. Det skriver Edward Nordén, Johan Varland och Fredrik Körner från Medborgerlig Samling. 

Realtid.se

Att sänka skattterna borde vara den självklara utgångspunkten i ett land som ligger i absolut topp vad gäller totalt skattetryck. Om dina politiker säger att de behöver mer än hälften av allt du tjänar för att Sverige ska fungera så bör du rösta på någon annan. Det finns inget land som behöver ett sådant skattetryck för att kunna fungera.

Allt fler röster höjs för att fastighetsskatten ska återinföras. Den är dock inte ens avskaffad i verkligheten. Istället ersattes fastighetsskatten 2008 med en kommunal fastighetsavgift om maximalt cirka 8 000 kronor per år. Utöver detta belastas ägare av byggmoms, skatt på lagfarten, skatt på driftskostnader, moms på driftskatten(!) och reavinstskatt. 

Den gamla skatten saknade tak, utgick med 1 procent på taxeringsvärde och ledde i många fall till att människor orättvist och godtyckligt fick lämna sina hem. Detta leder till frågan – äger jag någonsin mitt eget hem? Eller lånar vi våra hem av staten?

Annons

Fastighetsskatt motiveras av att den är effektiv. Ingen kommer undan. Det är i sig ett anmärkningsvärt argument. Samtidigt ger småhus och bostadsrätter ingen avkastning. Skatten finansieras istället via arbetsinkomst och pension. Att finansiera eventuell sänkt inkomstskatt med höjd fastighetsskatt är därmed en logisk omöjlighet. Det blir bara ännu en indirekt inkomstskatt och förmögenhetsskatt som förkläds i vänsterretorik om de ”rika” som ska få ”möjlighet att bidra”. Dessa ”rika” är ofta gamla med små inkomster som sedan decennier bor i en fastighet. Plötsligt blir de ”rika” för att grannen säljer dyrt.

Detta tal om förment rika är ett språk som borde ha lämnats därhän efter socialistiska staters haveri under förra århundradet. Dagens svenskar ska naturligtvis kunna få äga sina hem om de vill och har lyckats ta sig själva dit. Den strävan är sund och ska inte göras omöjlig på grund av politiker och lockrop av avundsjuka.

Fastighetsskatten utgår ifrån ens själva existens, den motiveras inte av något annat än att man bor. På grund av att du finns i Sverige måste du betala fastighetsskatt. De som hyr lever under illusionen att de inte drabbas av den. Men, både fastighetsskatt och fastighetsavgift är filosofiskt mer närbesläktat med en skatt på att finnas till. Skatt på lagfart liknar med samma analogi en skatt på ett nytt andetag. 

Annons

Intressant vore istället att fundera på hur vi ska sänka skatterna och upphöra med slöseriet. Det är inte en naturlag att vi måste betala bland världens högsta skatter. Man ska inte betala skatt för att finnas till eller behöva flytta från sitt hus för att svenska etablerade politiker inte förmår hejda slöseri.

Edward Nordén
Ledamot Medborgerlig Samling Skåne

Johan Varland
Företagare, MED

Annons

Fredrik Körner
Ledamot Medborgerlig Samling Skåne

Annons