Debatt

Arbetsgivarens ansvar vid hemarbete är solklart

Alla som haft möjlighet under coronapandemin har uppmanats att jobba hemifrån. Det är dock inte helt okomplicerat ur arbetsgivarperspektiv. Det skriver Peter Johansson, vd och grundare av DPJ.

Publicerad 2020-07-14

För många har hemarbete fungerat över förväntan och kan komma att bli en allt vanligare lösning, vilket bland annat Mindpark och Superlab tar upp i sin artikel.  

Det är dock inte helt okomplicerat ur arbetsgivarperspektiv. Som arbetsgivare har man ansvar för den anställdes arbetsmiljö, oavsett var denne arbetar. Detta innefattar även den anställdes bostad om arbetstagaren jobbar hemifrån. Arbetsmiljölagen är tydlig på den punkten men många arbetsgivare kanske inte har klart för sig hur de påverkas av detta.

Den som arbetar hemifrån har sannolikt ett arbete som innebär att man sköter jobbet via telefon, dator och andra kommunikationslösningar och tillbringar därför mycket tid vid sin arbetsplats. Det innebär att man måste ställa samma krav på säkerhet och ergonomi på hemarbetsplatsen som på kontoret. Arbetsmiljölagen omfattar inte enbart risker med maskiner och annan utrustning utan innefattar även förebyggande av skador. En anställd som drabbas av rygg- eller nacksmärtor på grund av att denne arbetar vid en icke-ergonomisk arbetsplats faller således under arbetsgivarens ansvar. Därför är det viktigt att medarbetarna ges förutsättningar att kunna arbeta hemma under samma förhållanden som på företagets kontor. 

Hur man som arbetsgivare skall kunna försäkra sig om detta och hur arbetsplatserna skall utformas i den anställdes bostad är förstås en svår nöt att knäcka. Här måste man i stor utsträckning förlita sig på den anställdes omdöme, särskilt som alla har olika förutsättningar. Den som bor i en liten lägenhet har sannolikt svårare att hitta en optimal arbetsplats jämfört med den som bor i en stor villa.

Arbetsgivaren får här istället inrikta sig på att tillhandahålla de möbler och den utrustning som den anställde behöver och som uppfyller kraven på god ergonomi och funktion.  

Rapporter från USA visar på en ökning av rygg- och nackproblem sedan många arbetat hemma efter att man införde lockdown där. Något som förutom lidande hos de som drabbas även kan leda till långvarig rehabilitation med ekonomiska förluster som följd för såväl den drabbade som för företaget. 

Den anställdes hemarbetsmiljö är således en fråga som bör lyftas och hanteras snarast då det är av stor betydelse inte bara för den anställde utan också för hela verksamheten. Ansvaret är solklart och det är därför viktigt att företagen tar detta på största allvar.

Peter Johansson
Vd och grundare DPJ
 

Platsannonser