Finans Debatt

”Allt fler ser värdet av personer med erfarenhet”

Publicerad

”Vi i rekryteringsbranschen har ett mycket stort ansvar att motverka åldersdiskriminering och alla annan form av diskriminering.” Det skriver Jesper Olsson, seniorkonsult på Novare Executive Search i en replik på Sture Johanssons inlägg förra veckan.

Åldersdiskriminering, ett ämne som berör många på olika sätt. De senaste åren har ämnet flitigt diskuterats, debatterats och uppmärksammats på olika sätt både i tv, radio, online, tryckta medier och så vidare. Undersökningar har gjorts. Många har åsikter och tankar om området. Bland annat har John Mellkvist, mycket framgångsrikt och på ett väldigt skickligt sätt fått upp frågan i strålkastarljuset.

Området är oerhört viktigt av flera skäl. För det första är det olagligt att diskriminera på grund av ålder. För den andra blir vi alla äldre så småningom och riskerar att själva drabbas av åldersdiskriminering i yrkeslivet Och för det tredje är det resursslöseri att inte dra nytta av den erfarenhet och kompetens som finns på arbetsmarknaden.

I dag är det en mycket god generell arbetsmarknad i Sverige, men svårare för de som har en något mer senior ålder. Jag har själv nyligen både fyllt 50 år och bytt jobb och har börjat reflektera kring dessa frågor. Vem är då jag som har tankar om detta område?

Annons

Professionellt arbetar jag med chefsrekrytering sedan många år tillbaks. Jag har 20 års erfarenhet från rekrytering, varav merparten inom chefsrekrytering.

Hur är det idag? Blir det bättre eller sämre? Min personliga uppfattning är att det går sakta men säkert åt rätt håll. Det var värre förr, är min erfarenhet. Det är en generellt positiv utveckling, åldersfrågan tas mer sällan upp i rekryteringssammanhang. Den allmänna debatten om diskrimineringen har gett en positiv effekt.

Många personer börjar fundera kring frågan. Självfallet finns problemet och är fortsatt mycket aktuellt, men det går åt rätt håll. Det är positivt och glädjande.

Annons

Vi i rekryteringsbranschen har ett mycket stort ansvar att motverka åldersdiskriminering och alla annan form av diskriminering på grund av kön, etnicitet, trosuppfattning, sexuell läggning eller annan diskriminering och aktivt arbeta för att andra kriterier som kompetens, personlighet blir styrande Inte ålder eller många andra icke relevanta kriterier.

Att våga ifrågasätta och diskutera med våra kunder om frågan dyker upp skapar förändring.

Min uppfattning är att det är lättare idag att rekrytera personer som är över 50 till våra kunder. Många strävar efter mångfald avseende ålder, bakgrund, kön med mera.

Annons

Jag upplever att de fördomar och generella uppfattningar som bidragit till åldersdiskrimineringen ifrågasätts allt mer. Det kan vara fördomar som. ”Äldre personer kan
inte anpassa sig till nya miljöer ”Äldre personer kan inte lära sig ny teknik” ”Äldre personer är trötta” Äldre personer är inte flexibla”

Dessa påståenden är ju självfallet inte sanna. Det är individuellt och inte åldersrelaterat. Jag arbetade nyligen själv med en kollega som är 66 år och minst lika vital , nyfiken och energifylld som en person på 36 eller 26.

Jag gör just nu en vd-rekrytering där alla slutkandidater är över 50 år. De är synnerligen vitala och energifyllda, samt erfarna och kompetenta.

Jag tror att fler och fler ser värdet av personer med både erfarenhet, kunskap, vishet och med energin kvar.

Många personer som är lite äldre har ofta också en annan livssituation med vuxna barn – vilket gör att de kan vara väldigt dedikerade sitt arbete. Undersökningar
visar också att äldre personer är mer lojala och motiverade i sina arbeten. Många äldre är också måna om sin hälsa och lever hälsosamt och är därmed ”yngre” än sin biologiska ålder.

Vad kan vi då gemensamt göra för att fortsätta denna positiva utveckling? Att våga ta ställning. Att bestämma sig för att inte medverka till någon form av diskriminering. Att visa på goda exempel. Att visa att rekryteringar av seniora personer blir lyckade. Att också göra ålder till en ickefråga, det vill säga att helt fokusera på det som relevant för en rekrytering , inget annat.

Jag hoppas och tror att vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen. Vi kommer alla att dra nytta av det på olika sätt.

Jesper Olsson
Seniorkonsult Novare Executive Search

Annons