Finans Nyhet

Därför vill så få bli nämndemän

Publicerad
Uppdaterad

Kräver högre arvode och större respekt från landets jurister.

Sara Johansson

Trots ambitionen att föryngra nämndemannakåren har medelåldern ökat. Svea hovrätts nämndemannaförening, SHNF, skriver till justitieminister Beatrice Ask och påtalar flera brister som kan avskräcka yngre.

Bland annat pekar man på att det inte betalas ut något arvode om förhandlingen ställs in med kort varsel.

”Även om det var planerat flera dagar, kanske 8-10 dagar som nämndemännen avsatt tid för – inget arvode”, skriver Leif Magnusson, ordförande för SHNF.

Annons

Nyligen införde man halvdagsarvoden, vilket har satt nämndemannen i ytterligare en utsatt position eftersom en planerad heldag av olika anledningar kan förkortas till en halvdag. Något som i så fall betyder halvt arvode, resonerar SHNF.

Föreningen hävdar även att man förutsätter att nämndemännen ska läsa in sig på handlingar som sänts ut i förväg innan förhandlingarna. Om förhandlingen sedan ställs in betyder detta att nämndemannen inte får betalt för nedlagd tid.

En nämndeman tjänar 500 kronor per heldag och 250 kronor per halvdag.

Annons

SNHF riktar även sin besvikelse mot en del jurister i landet som har börjat ifrågasätta skrået, ”dels som meddomare, men dels också som politiskt valda”.

Leif Magnusson att nämndemännen har ett viktigt uppdrag. Han poängterar att juridik inte är en exakt vetenskap.

”…lagarna har tillkommit genom riksdagens lekmän, som inte är en samling jurister, tillämpningen måste ske genom en kombination av lekmän och jurister för att skapa en balans mellan lag och sunt förnuft”, skriver Leif Magnusson.

Annons

Annons