Finans Nyhet

Därför är det svårt för fintech att utmana storbankerna

Erika Eliasson, ordförande Swedish Fintech AssociationErika Eliasson, ordförande Swedish Fintech Association
Erika Eliasson, ordförande Swedish Fintech Association.Foto: Lendify
Publicerad
Uppdaterad

Trots en fortsatt hög tillväxttakt och planer bland de flesta av Sveriges fintech-bolag att utöka sin verksamhet under 2021 är finansieringen en utmaning för många av dessa 450 fintech-bolag. Att storbankerna äger den infrastruktur som är så central för fintech-bolagen är ytterligare en utmaning.

Marlene Sellebraten

UPPDATERAD. Pandemin och den accelererande digitaliseringstakten har gynnat många fintech-bolag: så många som 47 procent av svenska fintech-bolagen upplever nämligen ingen skillnad eller en positiv påverkan till följd av pandemin, och anser att den ökade digitaliseringen skapat en ökad efterfrågan på finansiella tjänster. Men resterande 53 procent upplever negativa effekter av pandemin,i synnerhet kring svårigheter att anskaffa riskkapital. Det framgår av Branschföreningen Swedish FinTech Associations (SweFinTech) senaste rapport.

Sammanlagt tog 49 procent av alla företag i SweFinTechs undersökning in nytt kapital under 2020. Den största kapitalanskaffningen genomförde Klarn, som tog in 5,7 miljarder kronor, den största techinvesteringsrunda i Europa förra året. I Norden investerades 2015 1,8 miljarder kronor i fintech-bolag. År 2019 var motsvarande siffran över 10 miljarder kronor.  Sedan 2015 har mer än hälften av nordiska investeringar i fintech gått till svenska fintechbolag, enligt rapporten.

– Merparten av fintechföretagen är i en uppbyggnadsfas och i stor utsträckning beroende av riskkapital för fortsatt tillväxt. 51 procent av bolagen anger att de behöver anskaffa kapital under 2021, och av dessa är 91 procent mindre bolag med färre än 50 anställda. De bolag som framgångsrikt har anskaffat kapital under 2020 och början av 2021 är främst stora och mer mogna fintechföretag, säger Swedish FinTech Association i rapporten.

Annons

Det finns idag hela 450 bolag inom den svenska fintechbranschen, vilka sysselsätter över 10 000 personer. Mellan finanskrisåret 2008 och 2018 ökade antalet sysselsatta inom svenska fintechbranschen från 955 personer till 9 746, motsvarande en årlig tillväxttakt på i genomsnitt 18 procent. Mer än nio av tio av dagens 450 boolag har planer på att utöka sin verksamhet under 2021, och i samband med det rekrytera. Hela 93 procent av företagen planerar att anställa under 2021. Hela 82 procent av branschföreningens medlemsföretag har under 200 anställda, och 58 procent av bolagen har mellan 11 och 50 anställda, vilket är en av förklaringarna bakom det stora rekryteringsbehovet.

”Öppna upp den finansiella infrastrukturen”

Utöver kapitalanskaffning så utgör även den otillfredsställande tillgången till den finansiella infrastrukturen ett hinder för svenska fintech-bolag, enligt rapporten. “Den finansiella infrastrukturen behöver komma alla till del för att alla aktörer ska kunna konkurrera på lika villkor,” skriver branschföreningen. 

– Det är viktigt att infrastrukturen, som är så central för fintech-bolag, är tillgänglig. Det är svårt för fintech-bolagen att konkurrerar med storbankerna när dessa sitter på den finansiella infrastrukturen,  säger Erika Eliasson, ordförande SweFinTech, till Realtid.

Annons

Swefintech anser att staten behöver ta en större roll i att tillgängliggöra den finansiella infrastrukturen samt att EU-kommissionen bör se över ramverket för PSD2.

– Innan det sker bör svenska tillsynsmyndigheten se till att PSD2 efterföljs. Det är dags att Finansinspektionen ställer krav på att API:erna ska uppfylla kraven som finns i lagstiftningen för att lagen ska tjäna sitt syfte, säger branschföreningen i rapporten.

Låg förståelse bland politiker och makthavare

Enligt branschföreningen har regeringens stödåtgärder inte varit anpassade till nya branscher och snabbväxande bolag. Bland rapportens svaranden upplever 65 procent av bolagen “en fortsatt låg förståelse bland politiker och makthavare om branschen och nya affärsmodeller.” Jämfört med föregående år, går det trots allt framåt så motsvarande siffran var 79 procent. 

Annons

Swedish FinTech AssociationKälla: Swedish FinTech Association

– Sverige har en stark fintechbransch, men för att Sverige fortsatt ska ha fintechföretag i global framkant måste beslutsfattare orka sätta sig in i ny teknik och nya affärsmodeller. I annat fall halkar Sverige efter och många framtida arbetstillfällen kan gå förlorade, säger Erika Eliasson, ordförande SweFinTech, i en presskommentar.

Enligt Myndigheten Tillväxtanalys grundades drygt 130 av dessa 450 bolag innan 2008. Det största antalet bolag, sammanlagt 68, registrerades 2014.

Annons