Fastigheter

D. Carnegie köper fastigheter för 1,7 miljarder

D. Carnegie förvärvar fastighetsportfölj från Byggmästare Ahlström. Tillsammans grundar de även Stiftelsen Mitt Alby, med ett initialt kapitaltillskott om 10 miljoner kronor.

Uppdaterad 2018-04-05
Publicerad 2018-04-05

D. Carnegie & Co AB har ingått avtal med Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB om förvärv av 1.274 lägenheter i Stockholm för 1.673 miljoner kronor före avdrag för latent skatt om ungefär 80 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande. Priset motsvarar 15.900 kronor per kvadratmeter.

Fastighetsportföljens uthyrbara yta uppgår till 105.000 kvadratmeter. Fastigheterna är belägna på Albyberget, Alby, Botkyrka kommun i Stockholm och ligger i närheten av andra fastigheter ägda av D. Carnegie.

Transaktionen är strukturerad som en aktieöverlåtelse. Transaktionen kombineras med en nyemission till säljaren vilket resulterar i en kombination av kontant vederlag om 1.468 miljoner kronor, 92 procent av köpeskillingen, och vederlag i form av aktier till ett värde av 125 miljoner kronor, 8 procent av köpeskillingen, med ett åtagande av säljaren att inte vidareförsälja aktierna inom en period av 6 månader från erhållandet.      

Nyemissionen genomförs till följd av en begäran från Byggmästare Ahlström om att bli aktieägare i D. Carnegie. Byggmästare Ahlström kommer att teckna 1.016 000 B-aktier i D. Carnegie, motsvarande 1,1 procent av aktierna och 0,9 procent av rösterna i D. Carnegie (efter genomförd företrädesemissionen i D. Carnegie). Aktierna kommer att emitteras vid tillträdet till ett pris per aktie motsvarande ett EPRA NAV på 123 kronor per aktie per den 31 december 2017, justerat för företrädesemissionen i D. Carnegie, vilket bolaget anser vara på marknadsmässiga villkor. Tillträde beräknas ske under andra kvartalet 2018.

"Bolaget ser positivt på Byggmästare Ahlströms begäran om att bli aktieägare i D. Carnegie, vilket visar att bolagets aktier ses som en attraktiv investering", framgår det av pressmeddelandet. 

Det framgår även att D. Carnegie och Byggmästare Ahlström avser att tillsammans grunda Stiftelsen Mitt Alby, med ett initialt kapitaltillskott om 10 miljoner kronor.

"Syftet med Stiftelsen är att stötta ambitiösa personer, organisationer och företag i Botkyrka på olika sätt, inklusive finansiellt", skriver D. Carnegie i pressmeddelandet.

Gerda E. Larsson, Byggmästare Ahlströms första Chief Social Officer, föreslås bli ordförande för Stiftelsen. Mikael Ahlström och Svein Erik Lilleland kommer även att vara ledamöter av Stiftelsens styrelse.  

Det årliga hyresvärdet uppgick 2017 till 103 miljoner kronor. Fastigheterna har en uppskattad renoveringsgrad om 5 procent.

Platsannonser