Finans Nyhet

”Cyberattacker kan utlösa en finanskris”

Patrik FältströmPatrik Fältström
"Storskaliga cyberattacker mot större banker kan utsätta det finansiella systemet för en allvarlig chock, vars spridningseffekter kan utlösa en finanskris", säger Patrik Fältström. Foto: Anders Frick
Publicerad

En expertgrupp under ledning av FAM:s Håkan Buskhe varnar nu för att storskaliga cyberattacker kan utsätta det finansiella systemet för chock, vars spridningseffekter kan utlösa en finanskris.

Anders Frick

Sverige ligger i långt fram när det gäller digitalisering. Men det finns ett glapp när det gäller förmågan att skydda sig mot antagonistiska cyberhot.

Det konstaterar Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, i sin färska delrapport från projektet ”Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft”. Styrgruppen leds av Håkan Buskhe från FAM och består bland annat även av Hans Lindberg, vd för Svenska Bankföreningen, Charlotte Lindgren, chef för cyberverksamheten på FRA och Patrik Fältström, teknisk chef på Netnod.

Gruppen påbörjade sitt tvååriga arbete tidigare i höst, men har redan identifierat att det finansiella området riskerar att bli särskilt utsatt.

Annons

– Storskaliga cyberattacker mot större banker kan utsätta det finansiella systemet för en allvarlig chock, vars spridningseffekter kan utlösa en finanskris, säger Patrik Fältström.

Lösningen på att minimera risken för cyberattacker är dock inte främst ännu fler lås, utan snarare mer utbildning.

– Sårbarheter handlar om mer än teknik. Styrning och ledning av organisationens säkerhetsarbete brister ofta till följd av låg medvetenhet och kunskap om cyberhoten. Ofta saknas rutiner för säkerhetsarbetet samtidigt som åtgärdsplaneringen är bristfällig, säger Patrik Fältström.

Annons

Dessutom konstateras att den mänskliga faktorn ofta underskattas i cyberattacker, och att det behövs åtgärder för att öka kunskapen om samspelet mellan människa och system.

Annons