Corem säljer Köpenhamnfastigheter för 3,9 miljarder 

Taggar i artikeln

Corem
Publicerad
Uppdaterad

Fastighetsbolaget Corem Property säljer två fastigheter i Köpenhamn för cirka 3,9 miljarder kronor, vilket är i linje med bokfört värde.

Finwire

Fastigheterna är Codanhuset och en på Kalvebod Brygge 32. De har tillsammans en uthyrningsbar area på cirka 61 300 kvadratmeter med ett hyresvärde på 171 miljoner kronor, vilket motsvarar 59 procent av Köpenhamnsbeståndets totala hyresvärde. Båda fastigheterna är fullt uthyrda.

”Det är glädjande att se att det i dessa tider finns en god efterfrågan på högkvalitativa kontorsfastigheter. Detta är en av de största fastighetstransaktionerna i Danmark under året”, säger Peeter Kinnunen, Transaktionschef på Corem.

Frånträde är planerat den 29 november.

Annons

Enligt Corem väntas det efter avdrag för uppskjuten skatt, transaktionskostnader och återföring av tidigare redovisad uppskjuten skatt, inte uppstå någon resultateffekt under fjärde kvartalet.

 

Annons