Corem minskar förvaltningsresultatet – sänker utdelningen

Publicerad
Uppdaterad

Fastighetsbolaget Corem Property redovisar ett lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår sänkt utdelning.

Hyresintäkterna uppgick till 1 016 miljoner kronor (1 185), en minskning med 14,3 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 632 miljoner kronor (700), en minskning med 9,7 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 223 miljoner kronor (329), en minskning med 32,2 procent mot föregående år.

Annons

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -2 653 miljoner kronor (-3 110). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -919 miljoner kronor (-83).

Resultatet före skatt var minus 3 552 miljoner kronor (-3 848). Resultatet efter skatt blev minus 3 065 miljoner kronor (-3 543). Resultat per aktie uppgick till minus 2,97 kronor (-3,37). Nedskrivning av goodwill var minus 197 miljoner kronor (-247).

I utdelning föreslås 0,10 kronor per aktie (0,40), avseende A- och B-aktier. Utbetalning sker vid fyra tillfällen om vardera 0,025 kronor (0,10). Styrelsen föreslår vidare en utdelning om 20,00 kronor (20,00) per stamaktie av serie D och preferensaktie, att utbetalas vid fyra tillfällen om vardera 5,00 kronor (5,00).

Annons

Substansvärde per aktie låg på 17,57 kronor (26,42).

Annons