Finans Nyhet

Chodorkovskij vinner i domstol för mänskliga rättigheter

Publicerad

25.000 euro i skadestånd och rättegångskostnader.

Realtid.se

Så mycket vill Europadomstolen i Strasbourg att Ryssland ska betala till den fängslade oljemagnaten Michail Chodorkovskij, enligt TT.

Domstolen anser att åtta övergrepp har begåtts. Den främsta kritiken handlar om hur den fd Yukos-chefen behandlas vid olika tillfällen under processens gång. Europadomstolen har dock inte kunnat hitta några oemotsägliga bevis för att det ligger politiska motiv bakom rättegången mot den forna oligarken.

Det vill säga det har länge spekulerats i om den främsta orsaken till att Michail Chordkovskij hamnat bakom lås och bom är för att han fick politiska ambitioner och kunde utgöra ett hot mot den dåvarande presidenten Vladimir Putin, som idag är premiärminister i Ryssland.

Annons

Nyligen fick Michail Chordkovskij och hans affärskollega Platon Lebedev sina straff sänkta från 14 till 13 års fängelse av en domstol i Moskva, vilket innebär att de kommer ut 2016.

Annons