Finans Nyhet

Catella-vd vann miljontvist i domstol

Publicerad
Uppdaterad

Finansföretaget Catellas vd Johan Ericsson och företagets grundare Lennart Schuss har tagit en seger över Skatteverket. Men än är inte striden över.

Sara Johansson

Två av Catellas toppchefer, vd:n Johan Ericsson och företagets grundare Lennart Schuss fick underkänt för sina så kallade syntetiska optioner av Skattemyndigheten för två år sedan.

Innan granskningen låg Johan Ericssons slutliga skatt för inkomståret 2007 på cirka 600.000 kronor och Lennart Schuss skatt för samma år låg på cirka 560.000 kronor. I ett omprövningsbeslut pekade dock Skattemyndigheten på att skatten istället skulle ligga på cirka 15 miljoner kronor vardera.

Johan Ericsson och Lennart Schuss överklagade beslutet till Förvaltningsrätten, som delvis gick på männens förklaringar. Domstolen satte ned den slutliga skatten till cirka 8,5 miljoner kronor vardera.

Annons

Domstolen motiverar sitt beslut med att Johan Ericsson och Lennart Schuss ska betala skatt för kapitalvinsten samt betala förmögenhetsskatt för innehavet av syntetiska optioner.

Men Skatteverket är inte nöjda och har valt att överklaga till Kammarrätten. Skatteverket menar att pengarna som cheferna har fått från optionsprogrammet ska räknas som inkomst av tjänst och inte som inkomst av kapital.

Johan Ericson och Lennart Schuss har under förhandlingarna med Skatteverket menat att de inte varit vanliga anställda utan de facto ägde 40 procent av företaget. De pekade därför på att man bör se lite annorlunda på deras syntetiska optioner än i vanliga incitamentsprogram.

Annons

Johan Ericson och Lennart Schuss förlorade även mot Skatteverket kring inkomståren 2003 till 2006 som handlade om samma optionsavtal. Målen överklagades ända upp till Högsta Förvaltningsrätten som i december valde att inte pröva målet.

Optionsprogrammet är skrotat sedan några år tillbaka.

Förutom sin roll i Catella är Johan Ericsson styrelseordförande för gymmet som prins Daniel grundade, Master Training Holding AB. Innan prins Daniel lämnade sitt företag hade Johan Ericsson även rollen som rådgivare till prins Daniel, enligt Expressen.

Annons

Optionsprogrammet

Bakgrunden är ett syntetiskt optionsprogram som Catella tecknat för 98 nyckelpersoner. I flertalet fall har Catella kopplat optionen direkt till chefernas kapitalförsäkringar i Premier Life på Bermudas.

Cheferna som haft de här optionerna på Catella har låtit bli att ta upp pengarna från den utländska kapitalförsäkringen i deklarationen, med motiveringen:

”Den utländska kapitalförsäkring som jag innehar är en livränteförsäkring som saknar tekniskt återköpsvärde varför den inte har redovisats till avkastningsskatt eller förmögenhetsskatt.”

Kopplingen till prins Daniel

• Johan Ericsson är styrelseordförande för gymmet som prins Daniel grundade, Master Training Holding AB.

• Han är även rådgivare till prins Daniel.

Källa: Expressen

Annons