Finans Nyhet

Catella avyttrar kortverksamhet

Taggar i artikeln

Catella
Publicerad

Finansbolaget Catella avyttrar sin kortutgivningsverksamhet i Luxemburg till Advanzia Bank för 120 miljoner med en potentiell tilläggsköpeskilling på 240 miljoner.

Realtid.se

 

”Avyttringen av kortutgivningsverksamheten i Luxemburg är ett viktigt steg för Catella för att lämna den konsoliderade situationen på grund av det omfattande regelverk och ineffektiva kapitalstruktur som det medför. I processen har det varit viktigt att hitta en motpart som kan förstå och möta kundernas behov”, skriver bolaget.

I slutet av oktober blev det känt att Catella ingått ett inkråmsöverlåtelseavtal om att avyttra sin Wealth Management-verksamhet i Luxemburg till VP Bank S.A, som ett resultat av den tidigare offentliggjorda strategiska översynen, för cirka 110 miljoner kronor.

Annons

Försäljningen innebär att Catellas balansomslutning minskar med cirka 350 miljoner kronor eftersom både tillgångar och skulder kommer att överföras till Advanzia Bank. Den fasta köpeskillingen erläggs under första kvartalet 2019 och tilläggsköpeskillingen före årsskiftet 2019.

I och med dagens affär förväntas Catellas bankverksamhet upphöra under 20I19. I rapporten för det tredje kvartalet rapporterade Catella affärsområdet Banking som verksamhet under avyttring. Enhetens eget kapital uppgick till 437 miljoner kronor vid tredje kvartalets slut men den siffran kan komma att justeras upp.

Aktien är upp med 5,9 procent på tisdagseftermiddagen.

Annons

 

 

Annons