Finans Nyhet

Bure tappar 145 miljoner kronor för Q3

Publicerad

Enligt bolaget har förlusten att göra med nedskrivningar i portföljbolagen Partner Tech och Micronic Mydata.

Realtid.se

Här pekar Bure att nedskrivningarna belastar moderbolagets resultat efter skatt med 124 miljoner kronor för Q3. Resultat efter skatt landade på minus 132 miljoner kronor för Q3 att jämföra med en vinst på 13 miljoner kronor Q3 förra året.

Positivt var dock att Bure lyckades öka sin nettoomsättning från 135 miljoner kronor under Q3 2010 till 166 miljoner kronor för Q3 i år. Bure-koncernen gjorde en förlust efter skatt på 128 miljoner kronor för årets nio första månader, vilket kan jämföras med en vinst på 418 miljoner kronor för Q1-Q3 år 2010.

Koncernens nettoomsättning under motsvarande period gick från 553 miljoner kronor – 558 miljoner kronor. Här pekar återigen Bure på att nedskrivningar i PartnerTech samt Micronic Mydata, men även nedskrivningar i Diplyon Medical.

Annons

Sammantaget har detta påverkat resultatet negativt med 170 miljoner kronor under årets första nio månader, enligt Bure.

Bures vd Patrik Tigershiöld ger följande kommentar till det negativa resultatet:

” Våra portföljbolag har under tredje kvartalet fortsatt att utvecklas positivt. Detta gäller särskilt Micronic Mydata, PartnerTech och Vitrolife. Däremot påverkas Bures portföljbolag som är verksamma på de finansiella marknaderna negativt av fallande aktiemarknader och lägre aktivitet avseende affärstransaktioner.”

Annons

Han pekar dock på att börskurserna har återhämtat sig efter rapportperiodens utgång, vilket gjort att starka kvartalsrapporter för Bures börsnoterade innhav har lett till att portföljbolagen har återhämtat delar av den nedskrivning som skedde under kvartalet.

Patrik Tigerschiöld konstaterar dock att osäkerheten kring hur konjunkturen utvecklas under 2012 är stor och att risken för en avmattning av den ekonomiska aktiviten finns där.

Vad gäller utvecklingen av olika resultatandelar i intressebolag gick denna från 70 miljoner kronor under Q3 förra året till minus 17 miljoner kronor för Q3 i år.

Annons

Bure är största ägare i Carnegie och här står exempelvis Carnegie Holding för minus 30 miljoner kronor, medan Carnegie Asset Management landade på fem miljoner kronlr.

För Q1-Q3 utgjorde resultatandeler från portföljbolagen en vinst på sex miljoner kronor att jämföra med 51 miljoner kronor motsvarande period förra året.

Här gav Carnegie Holding ett minus på 17 miljoner kronor, medan Carnegie Asset Management gav ett plus med samma summa.

Det vill säga det blev ett nollsummespel.

Realtid.se har sökt Patrik Tigerschiöld.

Annons