FondNyhet

Bråkdel av gröna fonder i linje med Parisavtalet

Daniel Johansson Stattin är rådgivare inom hållbarhet på PwC i Stockholm. Han ser en stark trend för hållbara investeringar, som dessutom kommer att tillta. Daniel Johansson Stattin är rådgivare inom hållbarhet på PwC i Stockholm. Han ser en stark trend för hållbara investeringar, som dessutom kommer att tillta.
Rapporten indikerar att gröna hållbarhetsfonder inte ligger i linje med sina planerade utsläppsminskningar vilket tyder på att många av fondernas innehav ligger efter i tidsschemat när det gäller att minska sina utsläpp.
Publicerad
Uppdaterad

Endast cirka 12 procent av gröna fonder är i linje med de globala målen för minskningen av koldioxidutsläpp.

Isac Boukachabia

S&P Global Sustainable1:s rapport som ESG Today hänvisar innefattar data från närmare 12 000 aktiefonder och ETF:er om ett totalt marknadsvärde på mer än 20 biljoner dollar. Cirka 300 av dessa fonder hade en grön inriktning i sina investeringsmandat.

S&P analyserade data för 17 000 bolag där man summerade historiska Scope 1- och Scope 2-utsläpp från 2012 och prognostiserade utsläpp fram till 2025. Denna data jämförde man sedan med temperaturhöjningar kopplat till olika utsläppsscenarier. Endast 11 procent av de fonder man undersökte var i linje med målen för Parisavtalet. För gröna fonder var resultatet inte mycket bättre där endast 12 procent var i linje med klimatmålen.

Vidare var gröna och klimatfokuserade fonder något bättre i andra kategorier i undersökningen där cirka två tredjedelar av fonderna var i linje med att begränsa temperaturhöjningen till 3 grader, jämfört med den breda fondmarknaden där endast hälften av fonderna nådde samma nivå.

Annons

S&P betonade att man inte försökte avgöra om hållbarhetsfokuserade fonder är engagerade i greenwashing och säger även att bara ett fåtal fonder hade som mål att förvaltningen ska vara i linje med Parisavtalet. Trots detta indikerar rapporten att gröna hållbarhetsfonder inte ligger i linje med sina planerade utsläppsminskningar, vilket tyder på att många av fondernas innehav ligger efter i tidsschemat när det gäller att minska sina utsläpp.

Annons