Finans Nyhet

Börsens prao-elever

Publicerad

Johan Qviberg, 23 år, blir ordinarie ledamot i börsaktuella Wihlborgs styrelse. Det faktum att pappa heter Mats Qviberg och är ordförande i nuvarande Wihlborgs samt en av huvudägarna, ”har ingen som helst betydelse”, enligt vd Erik Paulsson i nomineringskommittén.

Sofia Schörling, född 1978 och styrelseledamot i Securitas, är ännu en debutant på börsen.

I samband med fastighetsbolaget Wihlborgs bolagsstämma den 9 maj ska stämman besluta om nuvarande dotterbolaget Wihlborgs Syd AB ska delas ut och byta namn till Wihlborgs Fastigheter AB. Nuvarande Wihlborgs byter namn till Fabege AB. Planen är att det nya Wihlborgs ska introduceras på O-listan den 23 maj.

Det innebär att Johan Qviberg, född 1981, blir ordinarie styrelseledamot i det nya Wihlborgs. Johan Qviberg har 1,5 år kvar av studierna vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans innehav i nuvarande Wihlborgs är enligt årsredovisningen för 2004, 7.500 aktier

Annons

Mats Qviberg, är styrelseordförande i ”gamla” Wihlborgs. Enligt årsredovisningen för 2004 har han 1,4 procent av kapital och röster.

Erik Paulsson, vd i nuvarande Wihlborgs och styrelseordförande i dotterbolaget Wihlborgs Syd AB, tillhörde den nomineringskommitté som föreslog Johan Qviberg till styrelseledamot.

Vilken betydelse för nomineringen hade det faktum att Mats Qviberg är Johans far?

Annons

– Det hade ingen som helst betydelse, helt betydelselöst, säger Erik Paulsson.

Så det var på egna meriter han blev vald?

– Absolut. Helt och hållet.

Annons

Vilka är dessa meriter?

– Hans pappa har varit fastighetsägare i flera år och han har mycket av sin pappas kunskaper. Han har också mycket kunskaper om finansiella instrument som han lärt sig under utbildningen.

Johan Qviberg, som varvat studierna med skidåkning i Alperna och segling, skrevs in på Handelshögskolan år 2000 och har fortfarande 1,5 år kvar av utbildningen.

Men har Johan någon erfarenhet av fastighetsbranschen?

– Han har mycket erfarenhet. Han har lärt sig mycket av sin pappa.

Själv säger Johan Qviberg i en intervju i Dagens Industri att den enda erfarenhet han har av fastighetsaffärer är köpet av den lägenhet han bor i.

Mats Qviberg säger till Realtid.se att det är kunskap och stort ägande som ska ligga till grund vid nominering av styrelseledamöter.

Men hur kunnig är Johan?

– Man måste ju börja någonstans. Dessutom representerar han ett stort ägande, inte minst genom sitt innehav i Öresund.

Så det är ok att styrelsen för ett börsnoterat bolag används som plantskola för din son?

– Det tycker jag, säger Mats Qviberg.

Har det faktum att du är far till Johan haft betydelse för nomineringen?

– Ja, men det är ju självklart, men jag tänker inte sitta här och försvara min son. Du får fråga Erik Paulsson som är ansvarig för nomineringen.

Skicklighet och kompetens

– Om enda skälet till att någon utses till styrelseledamot är att personen i fråga är släkt med någon av huvudägarna, så är det helt fel, säger säger Lars-Erik Forsgårdh, vd i Aktiespararna.

På vilka grunder bör en person utses till styrelseledamot?

– Grunderna ska vara skicklighet och kompetens.

Tror du att en student som kommit halvägs i utbildningen kan ha den skicklighet och kompetens som man borde kunna förvänta sig?

– Det verkar inte troligt, säger Lars-Erik Forsgårdh, och fortsätter: Jag tror förresten att vi har samma problem i ett annat bolag, Securitas.

Du menar att styrelseordförande Melker Schörlings dotter valts in i styrelsen?

– Just det.

Sofia Schörling, född 1978, är varumärkeskonsult på varumärkesbyrån Essen International. Nomineringskommittén som föreslog Sofia Schörling utgjordes av pappa Melker Schörling, styrelseordförande, vice ordförande Gustav Douglas, Marianne Nilsson, Robur, och Annika Andersson på Fjärde AP-fonden. Enligt Annika Andersson var det Gustav Douglas, nära vän till Melker Schörling, som kläckte idén.

Hur kom namnet Sofia Schörling upp i diskussionen?

– Det var Gustav Douglas som föreslog det, säger Annika Andersson.

På vilka grunder blev hon nominerad?

– Hon har studerat ekonomi och marknadsföring och är väldigt intresserad av det.

Fanns det ingen som var mer lämpad och som hade bättre meriter än Sofia Schörling?

– Det kan man alltid diskutera, men vi såg till helheten. Vi nominerade även Stuart Graham som är oerhört kunnig och kompetent.

Betyder det att Stuart Graham på något sätt väger upp valet av Sofia Schörling?

– Så vill jag inte formulera det. Sofia har kunskaper inom marknadsföring vilket vi saknade i styrelsen.

Hur viktigt var det faktum att Sofia Schörling är dotter till Melker Schörling för nomineringen?

– Så till vida att vi säkrar kontinuiteten i bolaget. Det handlar om en familj med starka ägarintressen i bolaget.

Men Melker Schörling har bara drygt 4 procent av kapitalet och drygt 10 procent av rösterna. Sofia Schörling har bara 2.400 B-aktier i Securitas och kontrollerar på intet vis bolaget. Är det inte nonchalant mot övriga aktieägare?

– Vi tycker att valet av Sofia Schörling är bra för bolaget.

Så det är ok att ett börsnoterat bolags styrelse används som en plantskola för barn till en stark ägare?

– Jaa, för att säkra kontinuiteten.

Men på Aktiespararna har man en annan åsikt.

– Styrelsearbete är ingen praoverksamhet. Nomineringskomitténs uppgift är att vaska fram bra personer som var och en ska bedömas efter egna meriter. Inte på grund av att personen ifråga är släkt med styrelseordförande. Nepotism har sällan visat sig vara bra för ett företag, säger Lars Milberg, aktieägarombudsman,
Aktiespararna.

Annika Andersson som tillhör nomineringskommittén säger att det är för att säkra kontinuiteten och att det är positivt med starka ägare.

– Nominerar man en person för att denne ska tillvarata ett visst ägarintresse bryter man mot Aktiebolagslagen som säger att styrelseledamöter ska tillvara samtliga aktieägares intressen. I fallen Johan Qviberg och Sofia Schörling verkar det märkligt att man inte lyckats finna mer meriterade personer.

Realtid.se har försökt nå Melker Schörling för en kommentar men han har valt att ”hålla en låg profil”. Inte heller Sofia Schörling har kunnat nås för en kommentar.

Annons