Finans Nyhet

Borg: ”Turbulent läge”

Publicerad

Finansministern varnar för en stökig höst.

Realtid.se

Idag, fredag, föll börserna kraftigt över Europa. Finansminister Anders Borg kan inte sticka under stol med att det rådande läget bekymrar honom, enligt TT.

– Vi har ett väldigt turbulent läge på de finansiella marknaderna. Problemet är att den betydande internationella osäkerheten slår igenom även i Sverige, säger Anders Borg.

Han uppger också att han har haft kontakter för att försäkra sig om att Riksbanken, Finansinspektionen och finansdepartementet följer utvecklingen noga. Allt för att säkerställa att :”vi har våra bastioner på plats”.

Annons

Han pekar också på att det finns en stor risk för en stökig höst och understryker att Sverige inte kan undgå att påverkas.

– Det påverkar oss genom börskurser, genom att hushåll och företag blir osäkra, säger han.

Anders Borg uppmanar också till försiktighet. Han har inget direkt svar på frågan om utvecklingen kan leda att det femte jobbskatteavdraget inte kan presenteras i höstens budget, utan pekar i stället på behovet att noga följa utvecklingen för att säkra de offentliga finanserna:

Annons

– Marknader fungerar ju inte alltid helt rationellt utan det uppstår en osäkerhet och så drar en buffelhjord iväg över världen och då blir det stormvindar, säger Anders Borg.

Han menar också att den ekonomiska oron kan få effekter för budgetarbetet på finansdepartementet:

– Det ser tyngre ut inför hösten och vi bör fortsatt vara mycket angelägna om att hålla Sverige utanför stormens öga genom att vara försiktiga i vårt eget agerande, säger Borg.

Annons

Anders Borg fick också frågan om vilket råd han vill ge till svenska hushåll. Svaret blev att vara försiktig, inte dra på sig för stora skulder samt undvika att lägga allt sparande i aktier, enligt TT.

Annons