Finans Nyhet

Bonusfest hos Carnegie trots vinstras

Publicerad

Nettoresultatet minskade med nära 40 procent. Men bonusarna ökade med lika mycket.

Realtid.se

Enligt Dagens Industri minskade finanskoncernens nettoresultat från 828 miljoner kronor 2009 till 501 miljoner kronor förra året. Men samtidigt ökade alltså bonusarna kraftigt.

Carnegie avsatte 252 miljoner kronor i bonus år 2010, vilket kan jämföras med knappa 177 miljoner från året dessförinnan.

Här måste man dock komma ihåg att Altor och Bures köp av Carnegie 2009 samt Carnegies köp av HQ Bank året krånglar till jämförelsen, men enligt Dagens Indusri minskade resultatet från 154 till 145 miljoner kronor om man justerar för ”störande” poster.

Annons

Carnegies informationschef Andreas Koch menar att bonusökningen beror på att bonusarna baseras på det affärsmässiga resultatet, inte det bokförda och han kommer fram till slutsatsen:

– Det underliggande rörelseresultatet har ökat, säger han till Dagens Industri.

Från och med januari 2010 gäller nya bonusregler för företag, vilket innebär att företagen själva ska identifiera de anställda som har möjlighet att påverka bolagets risknivå. För dessa risktagare ska minst 60 procent av den rörliga ersättningen skjutas upp i minst tre år.

Annons

Hos Carnegie fick 392 anställda dela på fjolårets bonus, varav mindre än fem procent anses vara risktagare:

– Vi följer gällande regler fullt ut och har fått fått klartecken för vår hantering av rörlig ersättning av Finansinspektionen, säger Andreas Koch till Dagens Industri.

Annons