Försäkring

Bolagen som sänker återbäringsräntan

UPPDATERAD: Förra veckan blev det känt att SEB Trygg Liv sänker återbäringsräntan från 5 till 0 procent från och med den 1 april. Nu följer fler försäkringsbolag efter.

 

 

Uppdaterad 2020-03-30
Publicerad 2020-03-30

Från och med den 1 april sänker Skandia den ordinarie återbäringsräntan på kundernas traditionellt förvaltade försäkringskapital från nuvarande 5 procent till 2 procent.

Under måndagen tillkännagav Skandia, Volvo Företagspension, VFF Pension, och LF Liv att de också sänker återbäringsräntan från och med samma datum.

– Efter kraftiga nedgångar på de finansiella marknaderna som en följd av coronakrisen är det nödvändigt att justera återbäringsräntan. Eftersom det fortfarande är för tidigt att säga vad utvecklingen kan innebära på längre sikt bedömer vi att 2 procents återbäringsränta är rätt nivå. Kunderna kan vara trygga i att Skandia är väl rustat för framtida utmaningar på finansmarknaderna, säger Frans Lindelöw, Skandias koncernchef, i en skriftlig kommentar.

Volvos Företagspension, VFF Pension, tar också höjd i och med covid-19-krisen i det att man har fått se stora effekter på ekonomin samt börsfall på finansiella marknader världen över.

VFF Pension menar att det på kort sikt påverkar möjligheten att skapa avkastning, vilket gör att man sänker återbäringsräntorna per den 1 april. Oklart dock med hur mycket. Det rapporterar Pensioner & Förmåner.

LF Liv går dock ett steg längre än de andra och meddelar redan nu att återbäringsräntan sänks från 4 procent till 0 procent i Nya Trad och från 3 till O procent i Gamla Trad.

"Den senaste tidens negativa utveckling på de finansiella marknaderna och ovissheten om Coronakrisens konsekvenser för avkastningen gör att vi av försiktighetsskäl valt att sänka återbäringsräntan till noll. Trots att vår avkastning har påverkats negativt av oron är vi fortsatt stabila och har en betryggande solvens som gör att vår motståndskraft är god om turbulensen skulle bli långvarig”, säger Jakob Carlsson, vd Länsförsäkringar Liv, i en kommentar.

Den genomsnittliga återbäringsräntan i Nya Trad har sedan starten i juni 2013 varit 7,1 procent.

Platsannonser