Finans Nyhet

Bofors blir brittiskt

Publicerad

Europas största försvarskoncern, brittiska BAE Systems, köper den amerikanska konkurrenten United Defense Indutries (UDI) för 3,97 miljarder dollar, motsvarande drygt 27 miljarder kronor, kontant.

Därmed hamnar även svenska Bofors i brittisk ägo, liksom tidigare delar av Saab och hela Hägglunds.

BAE befäster sin ställning som en av världens stora försvarsindustrier. Dess största kund blir amerikanska försvaret och BAE:s växande styrka öppnar möjligheter även för dess svenska företag, som Bofors.

Bofors håller tillsammans med United Defense på att utveckla en ny granat med satellitnavigering som kan träffa prick på extremt långa avstånd.

Annons

Två provskjutningar har genomförts i USA inom det så kallade excaliburprojektet. Kravet var att granaten skulle träffa rätt på 60 meter när. Det första skottet missade med 3,1 meter, det andra med fem meter, ett resultat Bofors och United Defense var mycket nöjda med.

Amerikanska försvaret har bett Bofors skynda på med utvecklingen för att så snart som möjligt få artilleri som kan användas för att skjuta prick. Man vill undvika exempelvis de stora civila förluster som kan bli följden av indirekt eld från långt avstånd.

Bofors, med cirka 500 anställda, ser fördelar med att få en ännu starkare ägare än United Defense, som har cirka 8.000 anställda, men inte var en av de verkligt stora aktörerna inom den internationella försvarsindustrin.

Annons

Hägglunds håller på att utveckla ett nytt stridsfordon som starkt intresserar den brittiska armén. Om Storbritannien köper den så kallade Splitterskyddade enhetsplattformen (SEP) handlar det om en order på tusentals fordon.

Bofors och Hägglunds samarbetar sedan tidigare också om Stridsfordon 90.

BAE Systems är berett att betala 3,97 miljarder dollar, motsvarande drygt 27 miljarder kronor för United Defense, kontant.

Annons

BAE äger cirka 20 procent i Saab men minskade nyligen sitt ägande där. BAE dominerades tidigare av flygbranschen men är nu på väg mot marken, bokstavligt talat.

”Till följd av det globala kriget mot terrorismen och operationerna i Irak och Afghanistan har amerikanska försvarsdepartementet i hög grad ändrat sina prioriteringar och sin budget i riktning mot marksystem”, skrev BAE i sin motivering till affären.

BAE betalar 75 dollar per aktie för United Defense och finansierar bland annat köpet genom en lån på 3 miljarder dollar och en nyemission.

Affären planeras vara slutförd i mitten av 2005.

TT

Annons