Finans Nyhet

Bevisat: analytiker rekommenderar köp

Publicerad

Aktieanalytiker rekommenderar köp hellre än sälj. Skälen är beroendeförhållanden mellan analytiker och företag samt att köprekommendationer genererar fler affärer, enligt forskningsrön.

I en nyligen publicerad doktorsavhandling har 81 fall av ändrade rekommendationer analyserats. Totalt har 30 analytiker vid en större investmenbank studerats. Resultatet visar att analytiker är betydligt mer benägna att rekommendera sina kunder att köpa aktier jämfört med att sälja aktier.

– Jag fann faktiskt ingen säljrekommendation bland de 81 fall jag studerade, säger Jeaneth Johansson vid Luleå tekniska universitet.

Skälen till att analytikerna rekommenderade köp snarare än sälj var bland annat olika typer av beroendeförhållanden.

Annons

– Analytikerna ansåg att det var en fördel att upprätthålla goda relationer med företagen för att säkra tillgången på information. Att rekommendera sälj efter att ha varit i kontakt med företagets representanter upplevdes som svårt.

Ett annat beroendeförhållande är det mellan analytiker och andra avdelningar på banken.

– Risken med att skriva ned ett bolag är att företaget vänder sig till en annan investmentbank vilket innebär förlorade affärer. Dessutom leder en köprekommendation ofta till fler transaktioner. Alla kan köpa en aktie, men bara den som äger en aktie kan sälja den.

Annons

Slutligen fann Jeaneth Johansson att analytikerna tenderade att välja företag med positiv utveckling som föremål för sina analyser.

– Då blir analysen naturligtvis också positiv. Jag har faktiskt ingen förklaring till varför det är på det sättet.

Avhandlingen belyser också problemen med att förmedla information till privatkunder. Jeaneth Johansson menar att privatpersoner med liten kunskap om aktiemarknaden har svårt för att värdera informationen. De förstår inte hur analysprocessen går till och har ingen kunskap om beroendeförhållanden. Dessutom kan den skriftliga informationen vara gammal och inte längre aktuell och rekommendationerna kan vara på lång eller kort sikt vilket inte alltid framgår.

Annons

Finansinspektionens allmänna råd

I november förra året trädde ”allmänna råd om hantering av intressekonflikter som berör analytiker vid värdepapperinstitut” (FFFS 2004:14) ikraft efter ett beslut av Finansinspektionen. Av de allmänna råden framgår att värdepappersinstitut bör införa riktlinjer i syfte att hindra att analyser och rekommendationer påverkas av analytikers handel för egen räkning eller ekonomiska intressen samt institutets värdepappershandel eller andra ekonomiska intressen. Vidare bör instituten ha riktlinjer för att undvika att analyser och rekommendationer påverkas av dess affärsförbindelser med analyserade företag.

Annons