Finans Nyhet

Beviljade 55 krediter utan säkerhet – mister licens

Taggar i artikeln

Swedsec
Publicerad

Rådgivaren har felaktigt beviljat krediter till ett mycket stort belopp. 

Camilla Jonsson

I 55 fall har rådgivaren beviljat eller lagt upp tillfälliga krediter utan säkerhet. I flera fall har kreditbeloppet uppgått till miljoner. Gemensamt för krediterna var att kunderna inte uppfyllt kraven för att kunna få en kredit beviljad. Rådgivaren har således i ett stort antal fall felaktigt beviljat krediter på sammanlagt ett mycket stort belopp. I några av fallen har rådgivaren dessutom noterat att pengar från arv, bodelning eller försäljning inväntas, vilket inte varit korrekt. 

Swedsecs disciplinnämnd konstaterar att agerandet utsatt företaget för kredit- och motpartsrisker samt risker avseende hur företaget följer centrala externa regler om hanteringen av kreditrisker. Genom agerandet har rådgivaren allvarligt brutit mot företagets grundläggande regler för kreditgivning och det krav på att hålla sig till sanningen som måste ställas på en licenshavare. Enligt nämnden är rådgivaren uppenbart olämplig att ha licens och hans licens återkallas därför.

Annons