Finans Nyhet

”Bernhard är ingen vanlig depåkund”

Publicerad
Uppdaterad

Mer bevisning presenteras av EBM:s åklagare Stig Åström under förhandlingarna mot Bernhard von der Osten-Sacken som misstänks för grovt skattebrott.

Sara Johansson

Bernhard von der Osten-Sacken kommer till rättssalen prydligt klädd i svart trenchcoat, marinblå kostym och vit skjorta. Vid sin sida har han den erfarne försvarsadvokaten Hans Strandberg. Han möter Ekobrottsmyndighetens kammaråklagare Stig Åström.

Det är drygt ett år sedan Bernhard von der Osten-Sacken, tidigare storägare i fastighetsbolaget Allokton, dömdes till ett års fängelse för grovt skattebrott.

Enligt åklagaren har finansmannen medvetet lämnat felaktiga uppgifter i deklarationerna under åren 2004 till 2006. Tingsrätten valde att gå på åklagarens linje men friade Bernhard von der Osten-Sacken på en punkt. Varken Bernhard von der Osten-Sacken eller kammaråklagare Stig Åström var nöjda med tingsrättens dom, vilket är förklaringen till varför de möts i hovrätten i dag.

Annons

Förhandlingarna startas med att ordföranden går igenom de senast inlämnade bevisuppgifterna. Därefter är det kammaråklagare Stig Åströms tur att presentera sin sakframställan.

– Bernhard är ingen vanlig depåkund. Få människor anlitas för att garantera nyemissioner men det har han gjort, säger Åström.

Han förklarar för rätten hur det går till under en emission: om inte aktieägarana tecknar aktier i bolaget går Bernhard von der Osten-Sacken in som garant och som ersättning får han ett visst belopp på det som han garanterar.

Annons

Den stora frågan i målet är om Bernhard von der Osten-Sacken har lämnat en korrekt självrättelse till Skatteverket eller inte. Stig Åström hävdar att finansmannen skickat in självrättelserna efter att han fått nys om att Skatteverket påbörjat en granskning.

– Skatteverket fick en hint eller underrättelse att man borde kontrollera ett antal personer. Den 23 maj då börjar skatteverket sin utredning. Har myndigheterna påbörjat en utredning så kan man inte skicka in en frivillig rättelse, säger Stig Åström.

Han berättar att Skatteverket gjorde en anmälan till EBM och startade samtidigt sin egna utredning. Där skickade man bland annat förelägganden till Mangold Fondkommission och Öhman Fondkommission och begärde att få uppgifter om bland annat utbetalda emissionsersättningar till Bernhard von der Osten-Sacken. Vad som skiljer sig åt när EBM och Skatteverket utför sina granskningar är dock att endast EBM kan kräva yppandeförbud från fondkommissionärerna. Stig Åström menar därför att Skatteverkets utredning sannolikt blivit känd snabbt för finansmannen som var en trogen kund.

Annons

– Det är något som vi regelmässigt gör men det kan inte Skatteverket göra. Det är Mangold mycket väl medveten om. Bernhard är inte en helt vanlig kund och de får berätta att skatteverket granskar honom.

Åklagare Stig Åström pekar även på att om Bernhard von der Osten-Sacken tidigt hade en avsikt att lämna in en självrättelse borde han ha begärt om anstånd och gjort det innan Skatteverkets utredning påbörjades.

– Hade man börjat fundera på om det ska tas upp eller inte så begär man anstånd. Det fanns ingen sådan. Originaldeklarationen gavs aldrig in. Han får information att Skatteverket ställt frågor till Öhman och Mangold den 23 maj.

Kammaråklagare Stig Åström lämnar in ny bevisning som ska styrka att Bernhard von der Osten-Sacken påbörjade sammanställningen sina garantiersättningar först den 19 juni 2006.

Skatteverkets granskning resulterade i ett beslut om att påföra skattetillägg. Men senare ändrade sig myndigheten efter ett meddelande från Öhman som uppgett att man inte lämnat några uppgifter till Bernhard von der Osten-Sacken.

Att EBM och Skatteverket har skilda meningar när det gäller den frivilliga rättelsen handlar om att Skatteverket inte tagit del av EBM:s beslag från finansmannens bostadsadress, uppger Stig Åström.

Advokat Hans Strandberg, som försvarar Osten-Sacken, menar å sin sida att hans klients självrättelse har initierats långt tidigare än vad Stig Åström hävdar.

– Det är viktigt för hovrätten att gå längre tillbaka, säger Hans Strandberg.

Hans Strandberg börjar med att presentera för hovrätten vem Bernhard von der Osten-Sacken är. Enligt advokaten är han en ung man som våren 2005 hade skaffat sig en enorm förmögenhet. Han poängterar även att finansmannen knappt hade sysslat med emissionsgarantier innan våren 2005, knappt någon annan heller eftersom det var ett relativt nytt fenomen. Han pekar på att man inte visste inte hur man skulle hantera formalia kring dessa på den tiden.

Hans Strandberg går tillbaka och berättar om när Bernhard von der Osten Sacken grundade Allokton som han senare skulle börsnotera. Anledningen till tillbakablicken är att visa på att Bernhard von der Osten-Sacken blivit granskad vid flera tillfällen innan detta. Bland annat av HSH Nordbank där han skulle ta ett stort obligationslån på 1,4 miljarder kronor. Även Finansinspektionen har gjort granskningar av finansmannen, uppger Hans Strandberg. Detta skedde eftersom myndigheten ville klargöra om hans affärer krävde tillstånd.

– Det är inget som sker i det fördolda utan myndigheterna hade till och med kännedom om det här, säger Hans Strandberg.

Efter lunch på måndagen lyssnar hovrätten igenom tingsrättsförhöret med Bernhard von der Osten Sacken.

Därefter följer förhör med försvarets nya vittnen, Jim Engellau, som var med under börsintroduktionen av Allokton 2006, samt advokaten Björn Ulvgården, som har haft ansvaret för kundkontakten med Osten-Sacken och hans bolag mellan 2005 och 2007.

Båda ska berätta om vad Osten-Sacken har sagt om sin privatekonomi, ersättningarna för emissionsgarantier och sina deklarationer redan under 2006.

De misstänkta skattebrotten…

… handlar om att finansmannen ska ha struntat i att deklarera intäkter från emissionsgarantier på drygt 7 miljoner kronor i Aspiro, Array, Biolin, Formpipe, Mediteam, Precise Biometrics, Sky Com, Displayit, Mandator, MSAB, A-Com, Daydream, Bringwell, Guideline, Displayit, Impact, Switchcore, Tretti och Tricorona.

Annons