Finans Nyhet

Bättre än väntat för Deutsche Bank

Publicerad

”Deutsche Bank har aldrig varit starkare än den är idag”, uppger vd Josef Ackermann.

Realtid.se

I dag presenterar Deutsche Bank sin delårsrapport för tredje kvartalet 2011. Banken redovisar ett resultat efter skatt på 725 miljoner euro för det tredje kvartalet 2011, vilket var en klar förbättring från fjolåret då förlusterna låg på 1,2 miljarder euro.

Förväntningarna låg på ett resultat efter skatt på 343 miljoner euro, enligt Bloomberg News prognossammanställning.

Ränteintäkterna uppgick till 4,3 miljarder euro, jämfört med fjolårets 3,4 miljarder euro.

Annons

Nettoresultatet före minoritetsintressen uppgick till 0,8 miljarder euro under kvartalet, jämfört med fjolårets förlust på 1,2 miljarder euro.

Primärkapitalrelationen (tier 1) var 13,8 procent i utgången av tredje kvartalet, vilket var upp från 12,3 procent i det tredje kvartalet 2010.

Deutsche Bank skriver i delårsrapporten att de väntar sig en stabil intäktsnivå för helåret 2011.

Annons

Situationen i den globala ekonomin under det tredje kvartalet 2011 var svårare än någonsin sedan Lehman-kollapsen 2008, uppger bankens vd Josef Ackermann i början av sina huvudord i rapporten.

Han uppger att den tyska ekonomin höll sig stabil men påverkades påtagligt av situationen i euroområdet.

”Oundvikligt påverkades Deutsche Bank resultat och aktiepriset negativt av dessa villkor. Ändå gynnades vi av de strategiska beslut som vi tog som svar på denna kris under 2008”, skriver han.

Annons

Han pekar även på att åtgärderna man gjort på investment bank-sidan har minskat bankens risk-profil påtagligt.

Josef Ackermann skriver även att försäljningen och tradingen påverkades negativt av lägre klientvolymer. Dessa faktorer vägdes dock delvis upp av rekordintäkter i valutahandeln, skriver Ackerman och pekar bland annat på att det var bankens bästa tredjekvartal när det gäller intäkter i råvaruhandeln.

Intäkterna inom corporate Finance påverkades av lägre emissionsvolymer och färre aktiviteter.

”Vidare i termer av kapital, likviditet och finansiering – faktorer som blir kritiskt viktigt i turbulenta marknader – så har Deutsche Bank aldrig varit starkare än den är idag”, skriver Ackerman och uppger att bankens likviditetsreserv har ökat ytterligare till 180 miljarder euro.

Banken är väl förberedd inför införandet av Basel 2,5 och Basel III.

”Vi välkomnar de ansträngningar som regeringar och tillsynsmyndigheter gör för att stärka kraven på bankernas kapital. Detta initiativ bidrar till att återuppbygga förtroendet inom banksektorn, och därmed hjälper till att stabilisera det finansiella systemet i euroområdet och utanför – vilket är en absolut förutsättning för ekonomisk återhämtning”, skriver Ackerman.

Annons