Bättre humör bland företagarna

Taggar i artikeln

Företagarindikatorn SEB
SEBSEB
SEB:s Företagarindikator stiger med två enheter i april. Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

SEB:s Företagarindikator stiger i april i väntan på räntesänkningar. 

Finwire

SEB:s Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, stiger i april med 2 enheter, från plus 14 till plus 16.

 – Konjunkturen fortsätter att uppvisa en del ljusglimtar i form av stadigt fallande inflation. Det stärker tron om att räntesänkningarna blir ett faktum till sommaren och ökar därmed företagarnas framtidstro den här månaden. Företagare med inriktning på hushållsnära tjänster är den grupp där optimismen är som starkast, vilket förmodligen drivs av att hushållen inte dragit ner på sin tjänstekonsumtion i samma utsträckning som varukonsumtionen, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling.

Annons

I undersökningen ingår tre ekonomiska indikatorer, av vilka endast en stiger denna gång.

Arbetstiden ökar från minus 4 till plus 2, omsättningen minskar från minus 5 till minus 8 och likviditeten minskar från minus 2 till minus 7.

 – Arbetstiden är positiv för första gången sedan oktober 2023. Uppgången bör dock tolkas med viss försiktighet då arbetstiden tenderar att stiga under vårmånaderna. Riksbankens senaste räntebesked kom efter mätperioden och väntas därför lyfta den övergripande optimismen ytterligare under kommande månader, säger Américo Fernández.

Annons

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB. Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Undersökningen genomfördes under perioden 15 mars till 26 mars.

Annons