Finans Nyhet

Barsebäck stängs i dag

Publicerad

Regeringsrätten beslutade under måndagen att avvisa de 321 privatpersonernas ansökan om rättsprövning av regeringens beslut att stänga Barsebäck II.

Enligt regeringsrätten kan inte någon av de 321 närboende anses vara berörda av beslutet på ett sådant sätt att de har rätt att kräva prövning.

Bland de 321 personerna finns både politiker i Kävlinge kommun och privatpersoner som bor i Löddeköpinge och andra närliggande områden. Det räckte dock inte för att vara en så kallad enskild part i ärendet. Enligt första paragrafen i lagen om rättsprövning är det endast en enskild part som kan söka rättsprövning av ett beslut i ett förvaltningsärende, står det i regeringsrättens avgörande.

Kävlinge kommun fick nej av samma skäl i regeringsrätten tidigare i år. Det var efter det som privatpersonerna valde att överklaga i egenskap av närboende.

Annons

Annons