Finans Nyhet

Bankerna får godkänt i FI:s skräckscenario

Publicerad

Det visar ett stresstest som FI har genomfört under det tredje kvartalet i år.

Realtid.se

FI:s rapport visar bland annat att motståndskraften för att bemöta oväntade kreditförluster har förbättrats successivt, enligt Nyhetsbyrån Direkt.

Detta har skett i takt med att: ”det förlustabsorberande kapitalet stärkts”, skriver FI.

Bankernas motståndskraft beräknas utifrån ett treårigt scenario där bankerna drabbas av lägre intjäning och högre kreditförluster för samtliga branscher och regioner. I scenariot faller även primärkapitalrelationerna till lägst 10,6 procent.

Annons

I en uppskattning enligt Basel III har storbankerna kärnprimärkapitalrelationer på 10,1-13,1 procent i slutet av scenariot.

Detta innebär en relativt god marignal gentemot Basel III:s krav på sju procent, enligt Nyhetsbyrån Direkt.

Annons