FinansNyhet

Avsättning för omstrukturering pressar Handelsbanken

Carina Åkerström, Handelsbanskens vd och koncernchef. Foto: HandelsbankenCarina Åkerström, Handelsbanskens vd och koncernchef. Foto: Handelsbanken
Carina Åkerström, Handelsbanskens vd och koncernchef. Foto: Handelsbanken
Publicerad

Handelsbanken redovisar ett rörelseresultat på 4 227 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2020.

Camilla Jonsson

Rörelseresultat inkluderar en avsättning till en omstruktureringsreserv på 1 470 miljoner kronor. 

Jan Larsson, Handelsbankens kommunikationsdirektör om att rörelseresultatet inkluderar en avsättning till en omstruktureringsreserv på 1 470 miljoner kronor.
– Analytikerna har utgått från att nedskrivningarna kommer i Q4 medan vi tar de redan i Q3. Tar man med den effekten är resultatet för Q3 betydligt bättre än analytikernas förväntningar. 

– Det är ett resultat som innehåller många bra delar, inte minst på intäktssidan. Men framför allt har vi återtagit kontrollen över kostnaderna. Det är viktigt. De underliggande kostnaderna minskar nu. Vi har tagit oss ur den period då kostnadsökningar var större än intäktsökningarna, säger Carina Åkerström, Handelsbankens vd, om resultatet: 

Annons

– Vi får många nya kunder och gör fler affärer. Räntenettot och provisionsnettot ökar i kvartalet. Inte minst beror det på större inflöden till oss än till någon annan aktör på marknaden inom både bolån och fondsparande.

Kvartalet i korthet (jämfört med andra kvartalet, exklusive jämförelsestörande poster)

 • Återtagen kostnadskontroll. Kostnaderna minskade med 3 procent.
 • Affärerna fortsätter att utvecklas väl. Intäkterna ökade med 5 procent.
 • Lönsamheten har förbättrats. Underliggande rörelseresultat ökade med 14 procent. RoE var 11,6 procent.
 • Kapitalbasen har ytterligare stärkts. Kärnprimärkapitalrelationen var 19,4 procent.
 • Rörelseresultatet, justerat för valuta och jämförelsestörande poster, steg med 14 procent. Resultatet belastades med en avsättning till en omstruktureringsreserv på
 • 1 470 miljoner kronor. Inklusive den posten minskade rörelseresultatet med 16 procent till 4 227 miljonrt kronor (5 054).
 • Räntabiliteten på eget kapital, justerat för engångsposter, uppgick till 11,6 procent. Inklusive dessa uppgick räntabiliteten till 8,4 procent (10,2).
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,68 kr (2,00).
 • Intäkterna steg, justerat för valutakurs-effekter, med 5 procent. Inklusive dessa steg intäkterna med 4 procent till 11 014 miljoner kronor (10 625).
 • Kostnaderna sjönk, justerat för jämförelse-störande poster samt valuta, med 3 procent. Inklusive dessa ökade kostnaderna med 23 procent till -6 738 miljoner kronor (-5 474).
 • K/I-talet, justerat för engångsposter, sjönk till 47,7 procent (51,5). Inklusive dessa poster steg K/I-talet till 61,2 procent (51,5).
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,00% (0,00). Förväntade kreditförluster i Steg 3 uppgick till -28 miljoner kronor (-11).

Januari – september 2020                                  
– jämfört med januari – september 2019

Annons
 • Rörelseresultatet, justerat för valuta och jämförelsestörande poster, var i stort oförändrat. Inklusive dessa minskade resultatet med 10 procent till 14 423 miljoner kronor (16 101).
 • Räntabiliteten på eget kapital, justerat för engångsposter, uppgick till 10,6 procent (12,6) och inklusive dessa till 9,7 procent (11,9).
 • Resultatet per aktie minskade till 5,66 kronor (6,43).
 • Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 19,4 procent (17,4). Den tidigare föreslagna utdelningen för 2019 är fortfarande avdragen i kapitalbasen.
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,03 procent (0,05).
 • Intäkterna, justerat för valuta, var i stort oförändrade. Inklusive valuta minskade de med 1 procent till 32 817 miljoner kronor (33 188).
 • Den underliggande kostnadsökningen, justerat för valuta och jämförelsestörande poster, uppgick till 1,7 procent. Inklusive dessa steg kostnaderna med 9 procent till
 • -17 718 miljoner kronor (-16 189).
 • Justerat för engångsposter uppgick K/I-talet till 49,3 procent (48,5). Inklusive dessa uppgick K/I-talet till 54,0 procent (48,8).

I det tredje kvartalet 2020 bokfördes en avsättning till en omstruktureringsreserv på -1 470 miljoner kronor samt en nedskrivning av IT-system med -38 miljoner kronor. Under första halvåret 2019 gjordes en upplösning av 2018 års preliminära avsättning till Oktogonen med 829 miljoner kronor. I andra kvartalet 2019 resultatfördes en omstruktureringsreserv på -30 miljoner kronor och i tredje kvartalet 2019 med -900 miljoner kronor. I andra kvartalet 2019 erhöll banken en utdelning från VISA Sweden på 55 miljoner kronor.

Skarmavbild_2020-10-21_kl._07.05.22.png

 

Annons
Annons