Finans Nyhet

Avanzas vinst: 88 miljoner kronor

Publicerad
Uppdaterad

Samtidigt kommer Avanza se över takten på bolagets kostnadsökningar ”till följd av den oroliga omvärlden”.

Sara Johansson

Avanzas resultat efter skatt ökade med 44 procent till 88 miljoner kronor under det tredje kvartalet i år. Vd Nicklas Storåkers hävdar att banken har goda möjligheter att nå sina långsiktiga mål om 15-20 procents vinsttillväxt under 2011.

Rapporten togs emot med öppna armar på börsen. Avanza-aktien var upp över 8 procent på torsdsförmiddagen.

Men den oroliga marknaden har påverkat även Avanza.

Annons

”Även om tillväxtmöjligheterna framöver bedöms som goda, så kommer vi under fjärde kvartalet till följd av den oroliga omvärlden se över takten på kostnadsökningar inför 2012”, säger Nicklas Storåkers, vd Avanza Bank i delårsrapporten.

Kostnaderna före kreditförluster ökade med 23 procent under tredje kvartalet 2011. Under perioden januari – september 2011 ökade kostnaderna före kreditförluster med 22 procent. Bedömningen är att kostnadsökningen under 2011 kommer ligga omkring 20 procent, skriver Avanza och menar att det är för mycket då det långsiktiga målet ligger på 15 – 20 procents kostnadsökning.

”Avanza Bank arbetar vidare med målsättningen att inte ha några kreditförluster och har vidtagit åtgärder för att kreditförlusterna endast ska bli marginella vid framtida händelser motsvarande det som inträffade i Diamyd Medical”, skriver NiIcklas Storåkers.

Annons

Han skriver även att det ”finns ett hot mot sparmarknadens tillväxt”. Han hänvisar till osäkerheten avseende börsutvecklingen men även att det finns en högre risk än tidigare att farhågor kring fastighetsmarknaden kan komma att smitta av sig på sparmarknaden.

”Oro för fallande bostadspriser i kombination med högre räntor än tidigare kan medföra att svenskar i större utsträckning sparar genom att amortera på sina bostadslån”, står det i delårsrapporten.

Vidare presenterar Avanza att rörelseintäkterna uppgick till 182 miljoner kronor, jämfört med fjolårets 138 miljoner kronor.

Annons

Resultatet per aktie uppgick vid kvartalets slut till 3:10 kronor.

Nettoinflödet under kvartalet förbättrades med 13 procent jämfört med samma period 2010. Det landade på 1,55 miljarder kronor, jämfört med 1,37 miljarder kronor.

”På många sätt medför en svag marknad att Avanza Bank får in ännu fler kunder. Skälet är att sparare blir mer kritiska till vad de betalar i avgifter, vilket gynnar Avanza Bank eftersom vi erbjuder de lägsta avgifterna”, säger Nicklas Storåkers.

Under fjärde kvartalet kommer Avanza även att lansera nya produkter som bedöms bidra direkt till nettoinflödet, står det i delårsrapporten.

Räntenettot ökade med 69 procent under tredje kvartalet 2011 ”som en följd av Riksbankens höjning av styrräntorna de senaste 15 månaderna”. Avanza poängterar även att osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen är stor vilket innebär att reporäntebanan kan revideras framöver.

Totalt sparkapital var 70,3 miljarder kronor vid kvartalets utgång, jämfört med 82,0 miljarder den 31 december. Vid halvårsskiftet var siffran 84,3 miljarder.

Antalet konton per den 30 september uppgick till 403.500 jämfört med 387.500 vid utgången av det andra kvartalet.

Under hela niomånadersperioden, januari till september, har rörelseintäkterna ökat med 19 procent till 538 miljoner kronor. Vilket kan jämföras med fjolårets 454 miljoner kronor. Resultatet efter skatt ökade med 16 procent till 236 miljoner kronor, jämfört med fjolårets 203 miljoner kronor.

I morgon tillträder Martin Tiveus som vd. Nicklas Storåkers kommer kvarstå som styrelseledamot i Avanza Bank Holding AB och dotterbolaget Avanza Bank AB.

Annons