Finans Nyhet

Återhämtningen

Publicerad

Den europeiska private equity-marknaden ser ljuset igen.

Realtid.se

Den totala summan för europeiska utköp mer än fördubblades under 2010 till 50,3 miljarder euro. Att jämföra med 20,2 miljarder euro 2009, enligt Altassets.

Sett till volym inebär det att utköpen ökade med 17 procent från 433 till 505. Marknaden för börsintroduktioner, som hade sett en nedgång på grund av lågkonjunkturen, visade den mest dramatiska förändringen, med 14 börsintroduktioner förra året jämfört med endast en året dessförinnan, det vill säga 2009.

Andrahandsmarknaden för utköp har också återhämtat sig, med 102 affärer förra året jämfört med 49 året dessförinnan.

Annons

Sammanlagda värdet steg åttafaldigt från 2,3 miljarder euro till 18,8 miljarder euro. Andrahandsexits nådde sin högsta punkt 2007 med 238 affärer motsvarande ett sammanlagt värde av 56,8 miljarder euro.

Belåningen har minskat i verksamheterna under två år, vilket gör att förra årets skuldnivå hamnar på en relativt blygsam nivå med en genomsnittlig nivå på 31 procent.

Detta låg i paritet med året innan och kan också jämföras med 51 procent för 2007. Europeiska affärer med en genomsnittlig skuldnivå över 100 miljoner euro föll med 58 procent 2007 till 38 procent 2010.

Annons

Storbritannien är den största utköpsmarknaden i Europa och står för hela 21 miljarder euro, vilket motsvarar 43 procent av den totala europeiska marknaden.

Frankrike och Tyskland står för 15 procent respektive 9 procent, enligt Altassets.

Annons