Finans Nyhet

Årets fondfiasko 2010

Publicerad

Danske Invest Sverige Fokus gick sämst under 2010. Realtid.se har talat med fondens förvaltare Erik Kjellgren.

Börsen steg nästan 28 procent under 2010, men Danske Banks aktiefond Danske Invest Sverige Fokus lyckades med bara 1 procent.

Klicka här för att gratis få Realtid.se:s nyhetsbrev Finans och försäkring varje vecka via e-post.

Fondens förvaltare Erik Kjellgren svarar i telefon.

Annons

Är det du som förvaltar fonden Danske Invest Sverige Fokus?

– Ja, dessvärre får jag väl säga då. [Skratt.]

Stämmer det som det står på Morningstars hemsida att fonden bara hade en värdeökning på 1 procent under 2010?

Annons

– Det stämmer nog rätt bra.

Går det att säga något om det?

– Jag har haft en i grunden väldigt försiktig inställning till aktiemarknaden.

Annons

– Jag var väldigt defensiv och missade några av de här riktiga rökarna som gick väldigt starkt under året.

– Ovanpå det så hade jag ett aktieinnehav i Eniro.

Eniro är alltså det krisdrabbade telefonkatalogbolaget vars aktiekurs föll kraftigt under 2010.

– Det kostade förstås en del för fonden.

Hur stor del av fondens kapital låg i Eniro-aktier vid ingången av 2010?

– Nej, det var inte så mycket på så sätt. Däremot kostade det ganska mycket under året ”attribution-mässigt”.

Det fick alltså en del effekt på fondens totala värdeförändring under året.

Någon kommentar till Eniro?

– Jag sitter ju kvar med en ägarandel i Eniro, och har bidragit fullt ut med fondens andel av det kapitaltillskott som Eniro begärde av aktieägarna.

– Men utvecklingen för Eniro-aktien har naturligtvis varit olycklig för fonden som helhet under 2010.

– Jag köpte ju in mig i Eniro när jag tyckte att dess aktiekurs hade fallit ganska kraftigt redan.

– Eniro-aktien hade säkert fallit redan med 60-70 procent när jag började köpa den, men sedan föll aktien med i princip lika mycket till.

Fondens kapital uppgår i dagsläget till nästan 1 miljard kronor.

Vilka aktieinnehav satsar du på i fonden inför 2011?

– Jag har en fortsatt väldigt defensiv inriktning, och sitter exempelvis med en hel del aktier i Astrazeneca och Teliasonera.

Ska den här fonden ha en defensiv inriktning enligt sina regler, eller är det för att det är vad du tror kommer att gå bäst under 2011?

– Det är helt fritt, mitt förvaltarval så att säga.

– Fonden är i sig inte instyrd åt något visst håll, utan den har historiskt sett varit både offensiv i vissa perioder och defensiv i andra.

– År 2009 hade ju fondens aktieinnehav en väldigt offensiv inriktning istället, vilket blev ett starkt år för fonden.

– Då under 2009 slog fonden börsindex med ett tvåsiffrigt procenttal.

Varför har du en så defensiv placeringsinriktning för fonden nu? Tror du på en ”double-dip”?

– Nja, man behöver väl inte överdriva, men jag är väl klart försiktigare än vad snittet är.

– Jag ser stora värden i vissa bolag, och tycker att det är en väldigt felaktig fördelning för hur bolagen på börsen är värderade.

– Det finns ett antal ”pro-cykliska” bolag som gick väldigt bra under 2010, och de inleder även idag börsåret 2011 starkt.

– Men jag anser att de är relativt högt värderade.

– Det är alltså värderingsskillnaden som jag tilltalas mest av, och ser värden i den defensiva delen helt enkelt.

Realtid.se refererade häromdagen en artikel om Astrazeneca från nyhetsbyrån Bloomberg, där det stod att ”av Astrazenecas intäkter på över 200 miljarder kronor per år, kommer över hälften från läkemedel vars patent löper ut från och med år 2014. Det riskerar leda till att konkurrenter lanserar lågpriskopior av en stor del av Astrazenecas läkemedel.” [se separat artikel]

Du är inte oroad för de uppgifterna om Astrazeneca?

– Den typen av uppgifter menar jag har tryckt ner Astrazeneca-aktien i ungefär fem års tid nu.

– Och dessutom; tittar man tillbaka under de senaste två åren så har Astrazeneca överraskat positivt med i princip varje resultatrapport.

– Aktieanalytikernas vinstprognoser har under 2010 justerats upp med ungefär 30 procent samtidigt som Astrazeneca-aktien föll med 6-7 procent.

– Så jag tycker att uppgifterna du nämner är ett känt faktum på något sätt. Det syns även på att Astrazeneca-aktien värderas till ett p/e-tal på 6-7.

Det skulle ju kunna vara så Astrazeneca-aktien fortfarande är för högt värderad utifrån ett pessimistiskt framtidsscenario?

– Bevisligen var det ju så under 2010.

– Och visserligen gick Astrazeneca på ett bakslag nyligen med Brilinta senast [separat artikel 2], men det avsåg bara 3 procent av Astrazenecas totala intäkter år 2015 enligt analytikernas estimat.

– Så jag säger inte att det går raka vägen för Astrazeneca, men däremot resultatmässigt har de övertygat ganska bra tycker jag.

Hur är det med din personliga ersättning i din anställning; påverkas den ersättningen när det blir ett sådant här ”mellanår”?

– Ja, absolut.

Kan man fråga hur stor del av din ersättning som är kopplad till fondens avkastning?

– Det kan jag inte svara på däremot, men det finns ett sådant samband förstås.

Och ett dåligt år för fonden får en stor inverkan på din ersättning?

– Ingen kommentar [skratt].

Förvaltar du fler fonder än den här?

– Inte publika fonder, men jag förvaltar uppdragsspecifikt åt institutioner och så vidare.

Hur mycket av din tid lägger du på att förvalta den här fonden?

– Knappt halva tiden kanske.

Hur många aktieinnehav har fonden? Typ 40-50?

– Nixnix, nej. Den här fonden är lite speciell.

– Jag har en kollega här [på Danske Bank] som kör en bredare Sverigefond som ligger närmare index så att säga.

– Men för den här fonden som jag förvaltar, tittar jag inte särskilt mycket på börsindex som jämförelse.

– Det är det som gör att fondens värdeutveckling kan avvika så mycket [som under 2010] från index.

– Den här fonden får bara ha aktier i max 25 bolag, och just nu är det färre än så.

– Dessutom så är det en UCITS-klassad fond som får ha max 10 procent av fondkapitalet i ett innehav, så det finns en riskspridning i grunden ändå.

Erik Kjellgren har förvaltat fonden sedan hösten 2005.

Hur har det gått för fonden om man utvärderar hela perioden sedan du började förvalta den?

– Då har det förstås gått väsentligt bättre.

– När fonden fyllde fem år i höstas, var det den tionde bästa fonden av totalt 105 fonder.

– Så fonden har haft både bra och dåliga år, och 2010 var förstås det sämsta året sedan start.

Fonden har en årlig fondavgift på 1,5 procent av fondkapitalet, och kan köpas via de vanliga fondplattformarna såsom Nordnet och Avanza.

Annons