Finans Nyhet

Arbetslösheten väntas vända nedåt

Publicerad

Det ser ljusare ut på den svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten ökar inte längre. Och Ams tror på en ytterligare förbättring senare i höst.

– Den intressanta slutsatsen man kan dra av statistiken är att ökningen av arbetslösheten och obalanstalet har upphört, säger Tord Strannefors, prognoschef på Ams.

I slutet av augusti var 263 000 personer, motsvarande 5,5 procent av arbetskraften, öppet arbetslösa, enligt Arbetsmarknadsstyrelsens (Ams). Även om det är en ökning med cirka 12 000 personer jämfört med augusti i fjol ser Tord Strannefors en intressant vändning på arbetsmarknaden.

Han har analyserat statistiken och funnit att ökningen av arbetslösheten har planat ut under augusti. Den ser dessutom ut att vända nedåt under de kommande höstmånaderna.

Annons

– Alla mätningar tillsammans med konjunkturbarometern från Konjunkturinstitutet visar på samma tendens. Vi är inne i en utveckling med ökad efterfrågan på arbetskraft. Den ökningen är stabil och kommer fortsätta året ut, konstaterar en optimistisk Strannefors.

Efterfrågan på arbetskraft ökar i det privata näringslivet, bortsett från industrin som fortfarande pekar nedåt. Framför allt är utvecklingen stark i byggsektorn och delar av den privata tjänstesektorn, i form av företagstjänster.

Företagstjänster är exempelvis IT- och ekonomikonsulter, tekniska och juridiska rådgivare samt marknadsförare av olika slag som företagen anlitar.

Annons

Den region som uppvisar den största ökningen av efterfrågan på arbetskraft är Stockholm och sedan kommer de andra storstadsregionerna.

TT

Annons