Arbetsförmedlingen spår nu att arbetslösheten ökar nästa år

ArbetsförmedlingenArbetsförmedlingen
Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

Arbetsförmedlingen har sett över sina kalkylark och spår nu att den svenska arbetslösheten kommer att öka under nästa år. Arbetslösheten väntas börja att öka i början av 2023, enligt en färsk prognos.

Finwire

– Utvecklingen hänger i hög grad ihop med den pågående energikrisen i Europa samt hur snabbt världens riksbanker lyckas bekämpa den höga inflationen, säger Anders Ljungberg, enhetschef på analysavdelningen.

Arbetsförmedlingens nya bedömning innebär att arbetslösheten ökar nästa år och under första halvan av 2024. Det är också i slutet som arbetslösheten kulminerar med omkring 360 000 inskrivna arbetslösa. Arbetslösheten väntas sedan tryckas tillbaka under det andra halvåret 2024.

Inflationen och de stigande räntorna sätter press på hushållen. Arbetsförmedlingen pekar ut restaurang och handel som branscher som väntas drabbas först av krisen. Det är också branscher där många får sitt första jobb.

Annons
Arbetsförmedlingens bedömning av antalet inskrivna arbetslösa, årssnitt:
2022: 343 000
2023: 344 000
2024: 354 000

Annons