”Ännu ett rekordår för Avanza”

Taggar i artikeln

Avanza Rikard Josefson
Avanza, Rikard JosefsonAvanza, Rikard Josefson
Rikard Josefson. Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

Avanzas rörelseintäkter ökade under fjärde kvartalet med 17 procent till 824 miljoner kronor. Alla intäktsrader, förutom övriga intäkter, förbättrades.

Realtid.se

I fjärde kvartalet 2020 redovisades en reavinst i samband med minskat ägande i Stabelo på 63 miljoner kronor i övriga intäkter. Exklusive engångseffekter ökade rörelseintäkterna med 28 procent, det framgår av ett pressmeddelande.

Rörelsekostnaderna ökade med 14 procent till 253 miljoner kronor, främst en följd av högre personalkostnader. Under fjärde kvartalet 2021 har kostnader på 18 miljoner kronor tagits på grund av ny tolkningsföreskrift avseende redovisning av immateriella tillgångar. Exklusive dessa och effekten av reserverade hyreskostnader i fjärde kvartalet 2020 ökade kostnaderna med 15 procent

Kostnadsökningen för helåret uppgick till 13 procent. Exklusive jämförelsestörande kostnader samt redovisningseffekten på 18 miljoner kronor var kostnadsökningen 16,7 procent, vilket var ungefär 10 miljoner mer än tidigare kommunicerad uppskattning. Nytt mål från 2022 för att belysa effektivitet och kostnadsfokus är en kostnad per sparkrona på 12 punkter. Kostnaderna för 2022 bedöms uppgå till mellan 1 050 miljoner kronor och 1 070 MSEK, att jämföra med tidigare guidning om en kostnadsökning på omkring 20 procent

Annons

Rörelseresultatet uppgick till 571 miljoner kronor, vilket är en ökning med 18 procent. Periodens resultat var 483 miljoner kronor, en ökning med 16 procent

På den extra bolagsstämman i november beslutades enligt förslag om efterutdelning på 2,95 kronor per aktie. Totalt har därmed 44 procent av vinsten för 2020 delats ut

Styrelsen föreslår utdelning på 9,20 (3,80) kronor per aktie, motsvarande 70 procent av vinsten för 2021.

Annons

–2021 blev ännu ett rekordår för Avanza och vi har redan efter två år nått de långsiktiga målen vi satte för 2025. Nu uppdaterar vi målen med fokus på fortsatt tillväxt. Tillväxtförutsättningarna är starka och det nya målet är att nå en marknadsandel på 10 procent av Sveriges sparmarknad till slutet av 2025, säger Rikard Josefson, Avanzas vd, i en skriftlig kommentar.

Annons