Analytikerns varning: Större nedskrivningar på fastigheter behövs

Taggar i artikeln

Aktier fastigheter
Publicerad
Uppdaterad

Fastighetsbolagen har inte skrivit ned värdet på sina bestånd tillräckligt mycket. Det säger flera analytiker och även Finansinspektionen granskar frågan.

Finwire

Enligt en sammanställning som fastighetsrådgivaren Colliers har gjort av de senaste årets delårsrapporter har de nordiska noterade fastighetsbolagen i genomsnitt skrivit ned sina fastigheter med mellan 6 och 7 procent under ett års tid. Detta ska ställas mot att räntorna nu ligger cirka fem gånger högre än för ett par år sedan och att bolagens aktiekurser har rasat.

Flera personer i fastighetsbranschen som SvD talar med anser att fastighetsvärdena egentligen är betydligt lägre än vad bolagen redovisar i de många kvartalsrapporter som nyligen presenterats.

En av kritikerna mot hur bolagen värderar sina fastigheter är analyschefen Mikael Söderlundh vid fastighetsrådgivaren Colliers. Han ifrågasätter att bolagen håller fast vid tidigare fastighetsvärderingar trots att köparna inte längre tror på värdena.

Annons

Enligt honom har marknadspriserna fallit med åtminstone 15–20 procent. Samtidigt bokför fastighetsbolagen värden på sina orealiserade fastigheter som alltså över tolv månader har justerats ned med i genomsnitt bara 6,5 procent.

– Det är anmärkningsvärt och vittnar om strukturproblem i värderingssituationen, säger Mikael Söderlundh.

Johan Edberg, fastighetsanalytiker vid Handelsbanken, ifrågasätter också att nedskrivningarna är tillräckliga. Han konstaterar att de kraftiga fallen för fastighetsaktier sedan snart två år ”prisar in” att de bokförda fastighetsvärdena inte är att lita på.

Annons

Det allvarliga finansiella läget med kraftigt stigande kapitalkostnader i fastighetsbolag gör inte minst Finansinspektionen intresserad. FI kallade nyligen flera branschaktörer och andra myndigheter till samtal om börsbolagens fastighetsvärderingar. Inför lyckta dörrar hölls rundabordssamtal den 5 oktober. I kallelsen hette det att ”FI under lång tid varnat för att hög skuldsättning i fastighetssektorn innebär en risk för stabiliteten i det finansiella systemet”. Bakgrunden till samtalen var också en promemoria från Finansinspektionen efter en rapport beställd från fastighets- och redovisningsexperten Johan Nordlund.

Annons