Finans Nyhet

Allokton räddar Osten-Sackens kontorshotell

Publicerad
Uppdaterad

Allokton sänker hyran för Park Venue med 4 miljoner kronor per år. ”Hyresavtalen är företagshemligheter”, kommenterar Alloktons vd Jakob Johansson.

Sara Johansson

Rekonstruktionen av Allokton är i sitt slutskede. Fordringsägarna har gått med på ackordet och bolaget söker kapital som täcker kostnaderna. Samtidigt har Allokton gjort upp med kontorshotellet Park Venue om sänkta hyror.

Bernhard von der Osten Sacken äger via bolaget Tindrin 4,76 procent av aktierna i Allokton som alltså ger fördelar till ett bolag i finansmannens närhet. Osten-Sacken är en av grundarna av Park Venue och officiellt ägs bolaget till 50 procent av hans hustru Sylwia von der Osten-Sacken.

Bernhard von der Osten Sacken lämnade posten som ordförande i Park Venues styrelse i början av år 2010. Men hans hustru Sylwia von der Osten-Sacken sitter kvar som ledamot.

Annons

Hennes ägande går via bolaget Bosmac Invest som redovisade ett vinstresultat om 1,6 miljoner kronor för 2010.

Park Venue har uppenbarligen haft problem med att betala full hyra till Allokton. I början av året enades därför hyresvärd och hyresgäst om ett nytt avtal som innebär lägre kostnader för Park Venue.

Uppgifterna om hyressänkningen redovisas i Park Venues årsredovisning. I förvaltarberättelsen skriver bolaget:

Annons

”Bolaget har efter balansdagen träffat en överenskommelse med hyresvärden som innebär att bolagets ställning väsentligt stärks, därigenom är också bolaget eget kapital återställt”.

Allokton äger den fastighet på Engelbrektsgatan där Park Venue huserar med 44 kontor på alltifrån 8 kvadratmeter till 100 kvadratmeter.

I årsredovisningen framkommer det att Park Venue betalat hyra på drygt 2 miljoner kronor i förskott för första kvartalet 2011. Det skulle betyda en hyra om totalt 8 miljoner kronor per år.

Annons

Detta är en sänkning med cirka 33 procent från året innan då kvartalshyran låg på närmare 3 miljoner kronor, vilket indikerar en årshyra på 12 miljoner kronor.

När Realtid.se når Alloktons vd och delägare Jakob Johansson poängterar han noga att bolaget inte kommenterar hur hyresavtalen ser ut mellan Allokton och hyresgästerna av respekt till motparten.

– Det är företagshemligheter. Men det är ju inte hemligheter att Park Venue har haft problem. Men så vitt jag förstår så driver Park Venue nu en lönsam och vettig rörelse. Vi är måna om att våra hyresgäster har en välmående rörelse annars kan de inte betala hyran.

Är det efter hjälp från er bolaget mår bättre nu?

– Jag kan inte kommentera exakt vad man har gjort, mer än att det har träffats en uppgörelse.

Park Venue redovisar en förlust i bolaget med 2,4 miljoner kronor för verksamhetsåret 2010. Omsättningen för rörelsen uppgick till 11,7 miljoner kronor.

Annons