Finans Nyhet

”Alla kan inte bli konsulter”

Publicerad

IVA har tagit över initiativet när organisationen Svenskt Näringsliv har abdikerat. Här är recepten för att rädda produktionen kvar i Sverige. 55 kloka hjärnor och inte en politiker har arbetat i tio månader med förslagen som ska stoppa flykten från Sverige.

– Vi kan räkna med en fortsatt omfattande utflyttning av verksamheter från Sverige under rådande omständigheter.

Det säger Hans-Olov Olsson, vd för Volvo personvagnar och ordförande för Produktion för konkurrenskraft, ett projekt som ska göra industriföretagen konkurrenskraftiga och rädda industrijobben.

I dag presenteras projektets förslag till åtgärder. Medicinen heter bland annat ett produktionsråd, centralisering av industrinära forskning och marknadsföring. Något som möjligen är unikt med rapporten är att det varken talas om lönesänkningar, klagas på höga arbetsgivareavgifter eller dubbelbeskattning.

Annons

– Nej, vi har lämnat det där med löner och skatter därhän, säger Lars Frenning, huvudprojektledare.

Däremot föreslås att näringsdepartementet tillsätter ett produktionsråd som ska bestå dels av politiker, dels av folk från verkstadsföretag och högskolor. Det ska vara en parallell till det existerande innovationsrådet. Rådet ska fastställa vilken produktionsriktning Sverige ska ha under de kommande åren.

Rapporten fokuserar också på forskning och utveckling.

Annons

– Problemet i dag är att forskning inom produktion är så utspridd. Forskningsgrupperna kan bestå av två eller tre personer som inte har någon samverkan med andra som forskar inom samma område. Det ökar risken för dubbelarbete. Därför föreslår vi att högskolorna och forskningsinstituten ska bilda ett nätverk som ska samordnas av en grupp bestående av näringsliv, stat, högskolan och finansiärer, säger Lars Frenning.

Ytterligare förslag på utbildningsområdet är att kravet på obligatorisk praktik ska återinföras för att universitets- och högskoleutbildningarna ska bli mer verklighetsförankrade. Kravet på praktik för att få ut en ingenjörsexamen avskaffades 2002 av Högskoleverket. Orsakerna var att praktiken inte gav några högskolepoäng och för att det blev allt svårare att få meningsfulla praktikplatser. Nu föreslås det att praktiken ska ge poäng.

I rapporten sneglar man också på Japan och framhåller Toyota som förebild. Effektivisering, rationalisering och maximerad automatisering är inte längre ledorden. Istället ska företagen satsa på ”rätt automation”, som Toyota. I Sverige är det Scania som kommit längst med att implementera Toyotas produktionssystem, TPS, som fokuserar på engagemang, företagsfilosofi, kunskap, handlingskraft och ständig problemlösning.

Annons

– Det handlar mycket om att den som upptäcker ett problem på plats också ska lösa det. Det ställer krav på stort engagemang bland alla anställda, säger Hans-Åke Danielsson, presschef på Scania.

Räcker de här förslagen för att verkstadstadsindustrin ska kunna konkurrera med låglöneländer som Kina och Indien?

– Om de implementeras, vilket är oerhört viktigt för produktionen och för Sveriges välstånd. Alla kan ju inte bli konsulter, säger Lars Frenning.

Produktion för Konkurrenskraft

Initiativet till projektet har kommit från IVA, Teknikföretagen, Metall, VINNOVA, KK-stiftelsen och ProVikiking inom stiftelsen för strategisk Forskning.

Annons