Finans Nyhet

Alfred Berg sjösätter nordisk fastighetsfond

Publicerad

Bolaget vill passa på att utnyttja det gynsamma ränteläget.

Realtid.se

Stabila statsfinanser, god tillväxt och låga räntor gör att Alfred Berg väljer att introducera en ny fastighetsfond.

Det är framförallt skuldkrisen i EU som gör att det idag råder en attraktiv svensk räntemiljö, enligt Alfred Berg. Bolaget menar också att de flesta bedömare räknar med att räntenivån är fortsatt låg.

Den nya fonden, Fastighetsfond Norden, förvaltas av ett team som arbetat ihop sedan 2002. Ansvariga förvaltare är Johan Ågren och Gunnar Lindberg.

Annons

Alfred Berg har 140 anställda i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn och Oslo och förvaltar cirka 15 miljarder euro fördelat på aktie- och räntebärande fonder.

Annons