Alecta höjer tjänstepensionen med 6,5 procent för 651 000 pensionärer

Taggar i artikeln

Alecta Tjänstepension
Publicerad
Uppdaterad

Alectas styrelse har beslutat höja de förmånsbestämda pensionerna med 6,48 procent för 2024, motsvarande inflationen det senaste året. Totalt innebär det att 34 miljarder kronor fördelas ut till 1,6 miljoner kunder.

Realtid.se

Höjningen berör de omkring 1,6 miljoner kunder hos Alecta som omfattas av den förmånsbestämda tjänstepensionen ITP 2. Beslutet gäller pensioner under utbetalning samt intjänad pension som ännu inte börjat betalas ut. Det framgår av ett pressmeddelande.

Höjningen på 6,5 procent innebär i genomsnitt cirka 300 kronor per månad för en pensionär som arbetat som tjänsteman i privat sektor under sitt yrkesliv..

Förmånsbestämd pension under utbetalning höjs med 6,48 procent per den 1 januari 2024. Detta kommer 651 000 ITP-pensionärer till del. Samtidigt räknas värdet på intjänad pension som ännu inte börjat betalas ut upp lika mycket. Det berör 935 000 kunder.

Annons

Alecta har höjt pensionsutbetalningarna i takt med inflationen sedan ITP-planens tillkomst 1960. Dessa pensionstillägg är ett sätt att göra så att pensionerna inte blir mycket låga i höga åldrar.

Annons