Finans Nyhet

Åklagaren inte nöjd – kräver att hovrätten dömer både Olofsson och Nilsson för grovt insiderbrott

Dan Olofsson, Percy Nilsson, Victoria ParkDan Olofsson, Percy Nilsson, Victoria Park
Dan Olofsson och Percy Nilsson.
Publicerad
Uppdaterad

Percy Nilssons friande dom och Dan Olofssons villkorliga dom överklagas. 

Annelie Östlund

Affärsmannen Dan Olofsson skickade ett sms med information om ett kommande bud på Victoria Park. En timme senare köpte näringslivsprofilen Percy Nilssons aktier i bolaget för över 3 miljoner kronor.

Det är bakgrunden till att åklagare Pontus Hamilton i juli förra året åtalade de båda skånska näringslivsprofilerna för grovt insiderbrott.

Men för tre veckor sedan friades Percy Nilsson helt från misstankar av tingsrätten. Enligt domstolen hade åklagaren inte kunnat bevisa att Nilsson faktiskt handlat på insiderinformationen.

Annons

Och eftersom Percy Nilsson inte kunde dömas för insiderbrott, kunde inte heller Dan Olofsson fällas för detta – eftersom inget insiderbrott då hade begåtts.

Däremot dömdes Dan Olofsson för obehörigt röjande av insiderinformation till villkorlig dom och dagsböter – en dom som Olofsson enligt uppgift själv ska överklaga.

Men åklagare Pontus Hamilton är inte nöjd med vare sig Nilssons eller Olofssons domar. Och nu överklagar han bådas tingsrättsdomar till hovrätten.

Annons

Enligt överklagandet begär Hamilton att hovrätten dömer såväl Percy Nilsson som Dan Olofsson för grovt insiderbrott.

”Percy Nilsson har visats ha haft insiderinformation vid tiden för lagda köporder av aktier i Victoria Park. Det åligger därmed Percy Nilsson att visa att han inte utnyttjat informationen vid köpen av aktier för att kunna undgå ansvar”, skriver Pontus Hamilton och fortsätter:

”Lagstiftaren har tagit upp denna situation och uttalat att det inte bör vara möjligt för en tilltalad att med ansvarsbefriande verkan hävda att han inte har utnyttjat insiderinformationen i en situation där vederbörande bestämt sig för att genomföra en transaktion redan innan han fick insiderinformation (…). Percy Nilsson har inte förmått motbevisa denna presumtion och ska därför fällas till ansvar enligt åtalet.”

Annons

Även Dan Olofsson bör fällas för grovt insiderbrott med anledning av att han skickade ett sms med information om det kommande budet:

”Hela meddelandet kan jämställas med att Dan Olofsson pekar ut för Percy Nilsson att det finns pengar att plocka upp ute på gatan. Dan Olofsson har ett uppsåt till att Percy Nilsson ska begå insiderbrott”, skriver åklagaren i överklagandet.

Både Dan Olofsson och Percy Nilsson förnekar brott.

Annons