Finans Nyhet

AIK:s nyemission fulltecknad

Publicerad

Klubben får 20 nya friska miljoner.

Realtid.se

AIK Fotboll har slutfört den nyemission som beslutades av styrelsen den 9 januari i år. Nyemissionen fulltecknades och tillför bolaget 20,2 miljoner kronor.

Mellan 19 januari-2 februari har AIK genomfört en nyemission med företrädesrätt för samliga befintliga aktieägare. Emissionen tecknades till 77,1 procent med stöd av teckningsrätter.

Därutöver inkom anmälningar kring teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarade cirka 25,6 procent av emissionsbeloppet. Sammantaget innebär detta att nyemissionen övertecknades med 2,7 procent.

Annons

Detta innebär att emissionen har fulltecknats och ger 20,2 nya friska miljoner kronor för AIK Fotboll. Därmed ökar AIK:s aktiekapital till totalt 32,8 miljoner kronor.

Antalet aktier steg med cirka 13,5 miljoner varav nära 1,4 miljoner A-aktier och cirka 12,1 miljoner B-aktier.

Det totala antalet aktier är därmed cirka 21,9 miljoner, varav 2,2 miljoner A-aktier och 19,7 miljoner B-aktier. De nya aktierna emitterades till en kurs motsvarande 1,50 kronor per aktie.

Annons

Annons