Juridik

”Advokaten avgör bäst vad som är skäligt”

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander anser att utgångspunkten måste vara att advokaten själv är bäst lämpad att avgöra vilket arvode som är skäligt.

Publicerad 2020-08-04

Dagens Nyheter skrev i går om att samtliga 15 försvarare i det så kallade Sigmamålet i Göteborgs tingsrätt har fått sina kostnadsräkningar prutade.  Advokaterna begärde totalt 40 miljoner kronor – men har fått räkningarna nedstrukna till 27 miljoner.

Enligt DN har åklagarna i målet uttryckt att ”den angivna tiden för inläsning av förundersökningsmaterialet” var alltför väl tilltagen, samt att många av försvararna hade ”brustit när det gäller utformningen av arbetsredogörelsen”. Tingsrätten valde alltså också att skära ner ersättningen till advokaterna.

– Att åklagaren skulle få bestämma vad advokaten ska gå igenom i utredningsmaterialet säger sig självt är helt uteslutet. Men även domstolen är ju inte den som bäst kan avgöra vad försvararen ska gå igenom för handlingar för att på bästa sätt försvara klienten, säger Mia Edwall Insulander till DN, som anser att utgångspunkten måste vara att advokaten själv är bäst lämpad att avgöra vilket arvode som är skäligt.

Mia Edwall Insulander poängterar att frågeställningar om arvodenas skälighet främst uppkommer i stora och komplicerade mål, som Sigmamålet.

 

Platsannonser