8,5 miljarder till fonder i november

Taggar i artikeln

Fonder
Publicerad
Uppdaterad

I november noterades ett totalt nysparande i fonder på 8,5 miljarder kronor. Störst var nettoinsättningarna i aktiefonder, medan blandfonder uppvisade nettouttag.

Realtid.se

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 260 miljarder kronor och uppgick vid utgången av november till 6 686 miljarder. Det framgår av ett pressmeddelande från Fondbolagens förening.

Under november månad uppvisade fonder ett sammanlagt nettoinflöde på 8,5 miljarder kronor. Aktiefonder hade nettoinsättningar på 4,2 miljarder och i korta respektive långa räntefonder nettosparades 3,7 respektive 2,9 miljarder kronor. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från blandfonder på 2,7 miljarder och från hedgefonder på 0,2 miljarder kronor.

Hittills i år uppvisar fonder ett nettoinflöde på totalt 54,7 miljarder kronor. För aktiefonder uppgår nettoinsättningarna till 75,5 miljarder.

Annons

Annons