Finans Nyhet

800 bönder gav upp

Publicerad

Förra året lades 800 mjölkgårdar ner i Sverige. Aldrig har minskningen varit så drastisk.”I dag finns bara 7.600 gårdar kvar”, säger Lennart Holmström, politisk expert på Svensk Mjölk.

Minskningen under 2006 låg på 10 procent jämfört med året innan. Det normala brukar ligga på sex till sju procent.

– Framför allt är det mindre gårdar med 10 till 30 kor som läggs ned.

De svenska mjölkgårdarna har minskat i rasande fart sedan 1960-talet. I princip har en halvering skett vart tionde år.

Annons

De som finns kvar blir större med bättre teknik. För närvarande finns det omkring 200 robotiserade anläggningar i landet där mjölkproduktion är datorstyrd. Den här typen av anläggningar är avsedd för 70–130 kor. De riktigt stora mjölkgårdarna använder andra tekniker, som karuseller.

EU-kvoten medger en årlig produktion på 3,2 miljoner ton mjölk i Sverige. Totalt i EU är kvoten 138 miljoner ton. De nytillkomna medlemmarna Rumänien och Bulgarien omfattas inte i siffran.

Precis som i Sverige är den allmänna trenden att det blir allt större mjölkgårdar som står för mjölkproduktionen.

Annons

Svenska mjölkgårdar

År och antal

1960: 201.000

1970: 84.700

1980: 42.200

1990: 24.800

2000: 12.200

2004: 9.100

2006: 7.600

Annons