80 000 personer får sin första skuld hos Kronofogden varje år

Taggar i artikeln

Kronofogden
Foto: KronofogdenFoto: Kronofogden
Publicerad
Uppdaterad

65 procent av förstagångsgäldenärerna är män, och 35 procent kvinnor.  För över hälften handlar det om en skuld på under 4 000 kronor. Det visar en ny analys från Kronofogden.

Realtid.se

Ungefär en tredjedel av de som för första gången får en skuld hos Kronofogden har ett skuldbelopp på under 2 000 kr, och cirka 60 procent har en första skuld på 4 000 kronor eller mindre. Endast 15 procent har en skuld på över 20 000 kronor.

Fem år efter den första skulden har registrerats, har 24 procent fortfarande skulder hos Kronofogden. De vars första skuld är mindre belopp blir ofta skuldfria på kortare tid. De som får sin första skuld i unga år tenderar oftare att bli mer långvarigt skuldsatta.

Genomsnittsåldern hos förstagångsgäldenärerna är 42 år.
65 procent av förstagångsgäldenärerna är män, och 35 procent kvinnor. Nästan var fjärde är 26-34 år.
Kvinnor får löneutmätning och skuldsanering i högre grad än män efter att de fått sin första skuld hos Kronofogden.
Drygt hälften av förstagångsgäldenären har betalat av sin första skuld inom 30 dagar.
Yngre förstagångsgäldenärer tenderar att bli mer långvarigt skuldsatta än äldre.
Förstagångsgäldenärer med fordonsrelaterade skulder och skatteskulder blir skuldfria snabbt, medan individer som kommer in i Kronofogdens register med skulder relaterade till brott, studiemedelsavgifter eller underhållsstöd tenderar att bli mer långvarigt skuldsatta.

Annons

Annons