Finans Nyhet

30 får gå från Erik Penser

Publicerad

Erik Penser Bankaktiebolag stänger egna tradingen.

I samband med rapporten för andra kvartalet meddelade Erik Penser Banks vd Joachim Spetz att några fler uppsägningar inte var aktuella. På onsdagen kom beskedet att ytterligare 30 av de 144 anställda är övertaliga och måste lämna firman.

Förhoppningen är att uppsägningarna ska lösas genom frivilliga avgångar.

– Lönsamhet är en förusättning för ett bedriva en långsiktig bankverksamhet. Med dessa besparingsåtgärder stärker vi väsentligt vår position som en privatägd och oberoende värdepappersbank, säger Joachim Spetz, vd för Erik Penser Bank i ett pressmeddelande.

Annons

Banken har redan genomfört ett besparingsprogram i år. Men efter storförlusten första halvåret görs nu ytterligare nedskärningar. Återigen är det ökad konkurrens och oron på finansmarknaden som ligger bakom.

Erik Penser Bank har beslutat att helt upphöra med egen trading.

”Den 30 juni 2011 hade Trading en bruttoexponering (specifik risk) om 67 mkr. Nettoexponeringen var -5 mkr. Portföljen innehåller inga optioner med en löptid längre än ett år”, skrev banken i halvårsrapporten.

Annons

Banken ser också möjligheter till effektiviseringsvinster inom analys och institutionellt mäkleri. Fokus kommer framgent att ligga på ”makro-, strategi- och bolagsanalys, men med större inslag av idégenererande analysarbete”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Banken ser fortfarande goda affärsmöjligheter att agera likviditetsgarant på börsen.

Åtgärderna innebär även att personal på bankens support- och stabsfunktioner berörs.

Annons

Realtid.se söker Joachim Spetz för en kommentar.

Karl-Johan Byttner

Per Agerman

redaktionen@realtid.se

Annons