Nu har det kommit en dom från Uppsala tingsrätt i 24Money-härvan.
Finans

24Money förlorar rättstvist i Uppsala

24Money Payments, nu Monark Finans, har förlorat rättstvisten mot Tavex som krävde drygt 3,4 miljoner kronor från finansbolaget.

Uppdaterad 2018-01-02
Publicerad 2018-01-02

Redan i början av december stod det klart, efter en deldom i Uppsala tingsrätt, att 24Money, som nu är namnändrat till Monark Finans, ska betala 2,5 miljoner kronor till Tavex efter omtvistande inbetalningar samt ersätta Tavex för rättegångskostnader om 100.000 kronor. Detta betydde att nästan hela summan som saknades på Tavex konto på 24Money Payments ska återbetalas. Men det saknades 1 miljon kronor.

Denna insättning tvistade parterna om och målet var menat att gå vidare i domstolen för att lösa den sista pusselbiten.

Ett sammanträde för muntlig förberedelse planerades in under december. Men Monark Finans AB inställde sig inte på sammanträdet, vare sig genom behörig företrädare eller genom ombud. Tavex begärde då en tredskodom på i målet återstående belopp, 1 miljon kronor, och ersättning för rättegångskostnader om 51.000 kronor.

Kvarstaden på 3.424.529,91 kronor kvarstår tills domen verkställts och vunnit laga kraft, enligt domstolens beslut. Monark har till den 8 januari 2018 på sig att ansöka om återvinning.

Platsannonser