15 månader i rad utan tillväxt för svensk industri

Taggar i artikeln

inköpschefsindex
Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

Inköpschefsindex för industrin i Sverige var högre än väntat i oktober.

Finwire

Inköpschefsindex för industrin i Sverige kom in högre än väntat i oktober. Industriindexet ökade till 45,7 från 43,3 föregående månad. Analytikernas förväntningar låg på 43,3. En siffra över 50 indikerar expansion. Utfallet innebär att industrin för 15:e månaden i rad befinner sig utanför tillväxtzonen.

– Den svenska industrikonjunkturen fortsätter att backa om än i en avtagande takt. Men utmaningarna har snarare ökat i höst, med svagare global konjunktur och ökade geopolitiska risker som kan påverka företagens produktionskedjor, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Sett till delindex kom det största månatliga bidraget från produktion, med 1,3 indexenheter, följt av orderingång med 0,5 indexenheter. Även industribolagens produktionsplaner steg i oktober till 55,2, mot 51,8 månaden innan.

Annons

Mätningarna visar också på ett tapp för index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser till 42,7 från 44,9 i september.

Pristrycket i industrin fortsätter att sjunka men inte i samma omfattning som tidigare i och med att indexet stigit från vårens bottennivåer där den svaga kronan tenderar att driva upp priserna när leverantörsavtalen ska omförhandlas, säger Jörgen Kennemar.

Annons